Aansluiten als zorgaanbieder

Inmiddels heeft u zich al verdiept in Koppeltaal, een oriënterend gesprek met ons adviesteam gehad en wilt u graag de volgende stap gaan maken.

Om Koppeltaal effectief binnen uw organisatie te implementeren, doorloopt u samen met uw IT-leverancier(s) een aantal stappen en gaat u projectmatig te werk. Onze implementatiemanager biedt u kosteloos een stuk procesbegeleiding tijdens de implementatie.

Aansluiten in 8 stappen

Stap 1 | Bepalen cliëntreis

Wat zijn de mogelijkheden van Koppeltaal, hoe past dit binnen mijn blended care proces en wat moet ik aan mijn leverancier vragen om mijn behoeften en wensen te realiseren? Onze adviseurs nemen u mee in de cliëntreis en ondersteunen u bij het beantwoorden van deze vragen. Het resultaat van deze fase bespreekt u met uw leverancier.

Stap 2 | Het tekenen van een Letter of Commitment (LOC)

Hiermee geeft u formeel aan om met Koppeltaal aan de slag te gaan en hier afspraken over te hebben gemaakt met uw leveranciers van bijvoorbeeld uw EPD en ROM. Met het ondertekenen van de LOCPDF wordt u ook lid van de GGZ-deelnemersraad.

Stap 3 | Inrichten project

Voor succesvolle ontwikkeling en implementatie is een projectmatige aanpak noodzakelijk. Stel een projectteam samen, bepaal mijlpalen, een deadline voor productie en maak een planning. Vanuit Koppeltaal bieden wij u een online tool aan die u helpt uw project in te richten en de voortgang te monitoren. De implementatiemanager Koppeltaal vertelt u hier graag meer over.

Stap 4 | Ontwikkelen

Heeft u specifieke wensen of wilt u gebruik maken van Koppeltaal-berichten die uw EPD- en eHealth-leverancier nog niet hebben ontwikkeld, dan zal er ook een ontwikkelfase in het project aanwezig zijn.

Wilt u op korte termijn aan de slag met Koppeltaal? Maak dan een start met de Koppeltaal-functionaliteit die de EPD- en eHealth-leverancier reeds hebben ontwikkeld. De ontwikkelfase is dan niet van toepassing.

Stap 5 | Testen

De ketentest is een verplicht onderdeel in het implementatieproces. Tijdens deze test wordt de functionaliteit zoals deze in de praktijk door uw behandelaars en cliënten zal worden gebruikt door u getest. Het is voor u een controle of alles technisch zonder problemen functioneert en de afgesproken functionaliteit daadwerkelijk is opgeleverd. Een succesvolle ketentest wordt afgesloten met het ondertekenen van een Eigen Verklaring, waarna de weg vrij is voor productie.

In sommige situaties is een ketentest niet noodzakelijk en kan volstaan worden met een eenmalige 'Verklaring toestemming ingebruikname zonder ketentest'.

Op de pagina Documentatie & tools vindt u meer informatie.

Stap 6 | Uitrol binnen de organisatie

Een heel belangrijk onderdeel van het project. Het gebruik van eHealth inbedden in de zorgprocessen, behandelaars instrueren en enthousiasmeren om met eHealth aan de slag te gaan. Haal kennis en ervaring op bij collega-organisatie die reeds met eHealth en Koppeltaal werken.

Stap 7 | Inrichten beheer

Ook een verplicht onderdeel is het volgen van een Koppeltaal-beheerworkshop. In deze workshop leert u onder andere u hoe u verstoringen in productie moet aanpakken, waar u zaken kunt melden en met wie de contactpersonen van beide kante zijn voor het oplossen van eventuele problemen.

Stap 8 | Productie

De testen zijn afgerond, uw medewerkers zijn geïnstrueerd en beheer is ingericht; u kunt nu in de praktijk aan de slag met eHealth!

 

Bekijk wie u al voor gingen