Disclaimer

St. Koppeltaal spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

St. Koppeltaal behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt St. Koppeltaal geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan St. Koppeltaal geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

St. Koppeltaal garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

St. Koppeltaal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beveiliging te verbeteren? Meld het ons!

St. Koppeltaal vindt het van cruciaal belang om veilige en betrouwbare diensten te leveren. Beveiliging speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen en onderhouden van onze websites en online diensten. Ondanks alle zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging.

U kunt ons helpen om onze diensten veilig te houden en daarmee de aan ons toevertrouwde informatie. Als u denkt een zwakke plek in één van onze diensten te hebben gevonden, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen en daarmee het veilig gebruik te verbeteren. Daarom verzoeken we u om deze informatie onmiddellijk met ons te delen.

Om misbruik van bevindingen door anderen te voorkomen, verzoeken we u om bij een melding de volgende richtlijnen te hanteren:

  • Meld de kwetsbaarheid (of het vermoeden daarvan) bij het Computer Emergency Response Team St. Koppeltaal via een e-mail aan cert@koppeltaal.nl;
  • Geef voldoende informatie (zoals een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen;
  • Deel de kwetsbaarheid niet met anderen, totdat die is verholpen;
  • Maak geen actief misbruik van de kwetsbaarheid. Als dit toch gebeurt zullen wij hiervan aangifte doen.

Nadat een kwetsbaarheid is gemeld, zullen we zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact met u opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een eventuele gecoördineerde publicatie van de kwetsbaarheid. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is de politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.

St. Koppeltaal is veel gelegen aan veilige en betrouwbare communicatie voor haar klanten. Uw informatie kan ons helpen de door ons geleverde diensten beter te beschermen.