Hoe we werken

Koppeltaal kent drie belangrijke gemeenschappen: de Gebruikerscommunity, de IT-community en de Technische community. Elke gemeenschap heeft een specifieke rol in het proces van ontwikkeling en verbetering van Koppeltaal. 

Als zorgaanbieder wordt u lid van de 'Gebruikerscommunity' zodra u zich aansluit op Koppeltaal. IT-leveranciers die zich aansluiten worden lid van de 'IT-deelnemerscommunity'. Deze twee communities vormen samen de adviesorganen van de 'Eigenaarsraad'. De communities komen vier keer per jaar samen om richting en input op te halen voor het gebruik van Koppeltaal binnen de zorgorganisatie en om plannen te maken voor de toekomst.

Icoon
Gebruikers icoon
Community voor zorgaanbieders

Gebruikerscommunity

In de Gebruikerscommunity worden zorgaanbieders vertegenwoordigd. Elke aangesloten zorgaanbieder vaardigt één medewerker af. De Gebruikerscommunity richt zich op het aanpassen van Koppeltaal aan de doelen en behoeften van zorgaanbieders.

Dit omvat het bespreken en prioriteren van nieuwe wensen en functionaliteiten, het meedenken over hoe Koppeltaal de interactie tussen zorgverlener en patiënt het best kan ondersteunen, en het delen van kennis en ervaringen rondom hybride zorg.

Cliënt wijst iets aan op tablet

Icoon
Pijlen icoon
Community voor IT-deelnemers

IT-community

De IT-community vertegenwoordigt IT-leveranciers. Ook hier vaardigt elke aangesloten leverancier één medewerker af. De raad behartigt de belangen en behoeften van IT-leveranciers, met name op strategisch niveau. Ze adviseren VZVZ over de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal en bundelen de wensen van zorgaanbieders in een roadmap voor de komende jaren. Daarnaast is het een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling rondom hybride zorg.

Ontwikkelaars

Icoon
Functionaliteiten icoon
Community voor IT-architecten

Technische Community

De Technische Community denkt mee bij het uitwerken van technische vraagstukken en bespreekt technische problemen op operationeel niveau.

IT'ers achter een pc

Icoon
Doorontwikkeling icoon
Community voor architectuurvraagstukken

De Visiegroep

De Visiegroep ondersteunt de Koppeltaal community bij architectuurvraagstukken. Ze nemen besluiten over de grotere en complexere vraagstukken.

Architectuur visiegroep