De kern van de documentatie betreft de Koppeltaal-standaard. Het is de standaard die beschrijft hoe internationale standaarden gecombineerd worden tot een specifieke standaard toepassing voor Koppeltaal. Juist het hergebruik van internationale standaarden maakt van de Koppeltaal-standaard een platform agnostisch product. IT-deelnemers en hun gebruikers hebben daardoor de vrijheid om de Koppeltaal-standaard te implementeren op technologische platformen die het beste aansluiten op strategie en behoefte.

 Tijdens het ontwikkelen van Koppeltaal 2.0 houden we documentatie bij. Op 6 juni jongstleden kwam Koppeltaal 2.0 beschikbaar! Onder deze tekst staat de verwijzing naar deze meest recente versie van Koppeltaal. In deze versie zitten alle onderwerpen verwerkt die de 2.0.0 standaard specificatie documentatie compleet maken. Het standaardisatieteam werkt intussen verder aan het verwerken van de eerste bevindingen en verbetervoorstellen. We zullen deze geupdate versie ook op deze plaats delen met iedereen die interesse heeft in Koppeltaal en de Koppeltaal standaard.

url
Specificaties & Architectuur documentatie
url
Referentie-implementatie
url
FHIR profiel specificatie
pdf
Koppeltaal 2.0 Acceptatieproces.pdf
288 kB
url
Eigen verklaring Koppeltaal
url
Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest
pdf
Koppeltaal 2.0 Implementatiehandleiding voor KT Voorziening
687 kB
url
Developer Guide