Terug naar overzicht

GGZ-instelling Antes maakt de behandelcirkel rond

Een mooie start van 2019. Sinds begin februari is Antes succesvol aangesloten op Koppeltaal. Daarmee sluit Antes aan bij een brede groep van meer dan 30 GGZ-instellingen en eerstelijns GGZ-organisaties die op deze brede schaal intern veilig berichten en gegevens uitwisselen tussen informatiesystemen die voorheen los van elkaar functioneerden. En dat betekent voor behandelaars overzicht vanuit één systeem, minder vaak data overtypen, meer eHealth keuze voor cliënten en integrale monitoring van behandelpaden.

De behandelcirkel is rond

De cirkel is met deze stap rond voor cliënt, behandelaar en de GGZ-organisatie. Antes laat via Koppeltaal mijnAntes, het cliëntportaal en eHealth-applicaties met elkaar communiceren. Ook eHealth-interventies van uiteenlopende leveranciers zijn met de integratiestandaard van Koppeltaal veel sneller aan te bieden via het cliëntportaal. Behandelaren en cliënten van Antes krijgen daarom vanaf nu een bredere keuze uit in de markt beschikbare interventies. Naast de eigen eHealth-interventies zijn ook de game KickAss en de Keuzehulp van PatientPlus beschikbaar. 

Manager Informatiemanagement Dietmar Griep reageerde verheugd:

Dit is een mooie eerste stap: onze cliënten hebben de beschikking gekregen over een eenvoudig, intuïtief portaal, dat door het gebruik van Koppeltaal de keuze van beschikbare eHealth vergroot.

De komende maanden wordt ook het ROM-systeem met behulp van Koppeltaal aangesloten. Antes streeft naar groei van het aanbod van eHealth-applicaties voor haar behandelaren. Ook deze eHealth-applicaties zullen met Koppeltaal met de al aanwezige applicaties worden verbonden. Daarnaast zijn er plannen om het gebruik van eHealth binnen heel Parnassia te stimuleren met gebruik van Koppeltaal. 

De kostbare een-op-een maatwerkkoppelingen die gebruikelijk zijn in de zorg zijn hiermee verleden tijd. En hoe meer leveranciers werken met Koppeltaal, hoe sneller en gemakkelijker het aansluiten zal worden voor GGZ-organisaties die volgen. Binnen Koppeltaal werken leveranciers en GGZ-instellingen aan ditzelfde doel. Dat is de waarde van de neutrale positie van Koppeltaal.
 

Waarom Koppeltaal?

Elke applicatie en systeem spreekt een eigen taal en daarmee is het moeilijk om informatie tussen behandelaar en cliënt onderling uit te wisselen. Antes ziet Koppeltaal als de neutrale marktstandaard voor de versnelling van eHealth en blended care.   

Koppeltaal komt voort uit de GGZ-sector. In 2013 namen enkele GGZ-instellingen een besluit. Zij wilden vrij kunnen kiezen voor de best of breed eHealth-interventies zonder steeds opnieuw losse koppelingen te hoeven maken. En ze wilden hun cliënten en behandelaren los maken van de silo’s van systemen. Daarom besloten zij de Koppeltaal op te richten. Inmiddels maken ruim 30 GGZ-instellingen en eerstelijns GGZ-zorgaanbieders samen gebruik van bijna 20 verschillende applicaties. Daarbij realiseren zij in totaal ruim 70 verschillende koppelingen.
 

Volop in gebruik

Sinds de start van de aansluiting zijn door Antes al ruim 302.000 berichten verstuurd. De eHealth projectleider vanuit Antes zegt over de impact:

Iedere behandelaar die ik spreek heeft weer zin in eHealth! Blij!

Koppeltaal feliciteert Antes met de succesvolle aansluiting op Koppeltaal en wenst hen veel baat bij het gebruik van Koppeltaal. Naar verwachting publiceert op korte termijn de volgende grote GGZ-instelling een soortgelijk resultaat.

Bekijk het actuele overzicht van aangesloten GGZ-instellingen en IT-leveranciers