Terug naar overzicht

'Met eHealth is the sky the limit'

ADHDcentraal gebruikt sinds medio 2020 Koppeltaal en geeft daarmee de behandelaren de mogelijkheid rechtstreeks vanuit het EPD Medicore naar het eHealth-platform Minddistrict te gaan. En met succes! Van de instellingen die afgelopen jaar met Koppeltaal zijn gestart, is ADHDcentraal koploper in gebruik. Op dit moment nemen 4400 cliënten deel aan een eHealth-behandeltraject en maken 120 behandelaren actief gebruik van eHealth.

Voor ADHDcentraal is eHealth een verdieping van het behandelaanbod. Met eHealth is er een ruime keuze in specifiek op de behandeling gerichte modules. Voor de patiënt geeft het de mogelijkheid om in zijn/haar eigen omgeving, op een zelf gekozen moment met de behandeling bezig te zijn. Tevens kunnen zij binnen die omgeving ook hun naasten betrekken.
 

Maak eHealth onderdeel van het beleid

We vragen Ingrid Verkerk, Operationeel Manager bij ADHDcentraal hoe dit succes tot stand is gekomen:

Al in een vroeg stadium hebben we een aantal behandelaren betrokken in het traject; we hebben samen met hen gekeken hoe eHealth in de huidige werkwijze past en hen betrokken bij de pakketselectie. We hebben het traject voortdurend als een integratie aangepakt. Daarnaast zijn alle behandelaren getraind en is er een trainingsplatform opgezet om zelf te oefenen.

ADHDcentraal heeft in haar beleid vastgelegd dat eHealth een vast onderdeel van de behandeling is. Daardoor wordt het ook ingezet. Ingrid: “In juni afgelopen jaar was er een harde livegang en hebben we gezegd ‘vanaf nu maken we gebruik van eHealth’.” Na enkele maanden heeft ADHDcentraal de behandelaren om feedback gevraagd, daar waar nodig bijgestuurd of extra eHealth ingezet. Op die manier is eHealth geïntegreerd in de huidige werkwijze waardoor het ook veel wordt gebruikt.
 

Adoptie door behandelaren

“Voor de behandelaren was het in het begin wennen, maar naar verloop van tijd zagen zij dat het hen helpt. Daarnaast heeft de lockdown ook meegespeeld in versnelling van digitalisering”, vertelt Ingrid. Met name psychologen in de gedragstherapie vinden het fijn werken. Het aanbod in eHealth is groot en het levert behandelaren tijdwinst op; patiënt en behandelaar kijken naar dezelfde informatie. Echter er waren ook zorgen. eHealth maakt het voor de patiënt een stuk laagdrempeliger om in contact te komen met de behandelaar, wat heel fijn is maar wel druk legt op zijn agenda. De behandelaar vroeg zich af of hij nu 24x7 beschikbaar moet zijn. Door hier goede afspraken over te maken met de patiënt, is deze zorg weggenomen.
 

Het voordeel van Koppeltaal

Het grote voordeel van Koppeltaal is dat de behandelaar in Medicore kan blijven en van daaruit heel makkelijk naar een eHealth-module toe kan gaan wat de drempel tot toepassing van eHealth enorm verlaagt. Ook voor de patiënt brengt het voordelen met zich mee. Die kan zijn eigen stukken inzien en op een zelf gekozen moment terugkijken; wat had ik ook alweer gedaan, wat hebben we afgesproken, waar hebben we het over gehad. Daardoor wordt de behandeling veel meer onderdeel van het dagelijks leven.

In de toekomst wil ADHDcentraal het portfolio verder uitbreiden, meer verdieping, meer psycho-educatie en waar mogelijk de naasten er meer bij betrekken. Zij zijn gestart met creatie van eigen modules en daar wil ADHDcentraal nog veel meer mee gaan doen; “the sky is the limit”! Tot slot zegt Ingrid: “We willen het de patiënten het zo makkelijk mogelijk maken, hen van dichtbij ondersteunen met daar waar zij behoefte aan hebben”.