De initiërende GGZ-zorgaanbieders Amarant, Antes, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Eindhoven, Mentaal Beter, Mondriaan en Parnassia realiseren zich dat de game samen moet kunnen werken met de verschillende IT-systemen die de instellingen gebruiken, bijvoorbeeld met de eHealth-platforms en de EPD's. Er wordt besloten om een bij de game passende integratielaag te ontwerpen waarmee de instellingen op een standaard manier op de verschillende applicaties aan kunnen sluiten.
 

Oprichting Stichting Koppeltaal

De samenwerking tussen betrokken partijen leidt op 1 januari 2015 tot de oprichting van Stichting Koppeltaal. Ook de Nederlandse ggz neemt deel. Voor structurele financiering wordt jaarlijks beroep gedaan op de Taskforce van Zorgverzekeraars Nederland.

Alle partijen stegen boven hun eigen belang uit en zagen het belang van de gezamenlijke toekomst van destijds alleen nog de GGZ.

Lees het interview met Martin de Heer, voormalig voorzitter Stichting Koppeltaal
 

Samenwerking met VZVZ

VZVZ wordt benaderd en wordt op 1 juli 2017 verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de Koppeltaal-werkorganisatie, het beheer en de doorontwikkeling van Koppeltaal. Met intensieve marktbewerking aan vraag- en aanbodzijde volgt verdere groei in aangesloten partijen en in aantallen betrokken behandelingen en cliënten.

De belangstelling voor gebruik van Koppeltaal buiten de GGZ-sector neemt toe. Ziekenhuizen geven aan Koppeltaal te willen gaan gebruiken voor blended care in de medisch-specialistische zorg. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan netwerkzorg, waarin ook een rol wordt verwacht van Koppeltaal.

Als je kijkt naar het aantal feitelijke gebruikers, dat schiet omhoog en dat zal zo doorgaan.

Lees het interview met Adriaan Blankenstein, bestuursvoorzitter VZVZ
 

Koppeltaal naar VZVZ

Opschaling in het aantal zorgaanbieders, leveranciers en toepassingen betekent aanvullende eisen aan Koppeltaal op het gebied van beschikbaarheid, security en privacy en dus ook aan een stabiele architectuur.

Een nieuwe bestuurlijke governance krijgt medio 2021 haar finale vorm. Bij unaniem bestuurlijk besluit wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan VZVZ. De belangen van zorginstellingen en leveranciers krijgen plaats in de Eigenaarsraad Koppeltaal. De Gebruikersraad en IT-deelnemersraad zorgen voor een representatieve vertegenwoordiging. VZVZ is onderdeel van de Eigenaarsraad als beheerder van het afsprakenstelsel. De raad krijgt een neutrale voorzitter. De nieuwe governance is formeel per 1 januari 2022 van kracht.

We willen het gebruik van blended care ook in andere zorgsectoren laagdrempeliger maken.

Lees het interview met Rogier van der Hooft, voorzitter Eigenaarsraad