Terug naar overzicht

Ben Vaessen, Metrisquare: ‘interoperabiliteit Koppeltaal helpt ons enorm’

Toen Ben Vaessen, directeur en oprichter van Metrisquare, kennis maakte met Koppeltaal, was voor hem snel duidelijk wat de toegevoegde waarde kon zijn voor een platform dat digitale psychodiagnostiek aanbiedt. Reden voor hem om zich aan te melden voor deelname aan het afsprakenstelsel. Dit jaar wil Vaessen met een cluster van zorginstellingen gaan werken aan een koppeling tussen hun EPD en de Metrisquare producten: Roermond Score Programma (RSP) en DigiDiag. “Het gaat ons vooral om meer efficiency en effectiviteit. Daar kan de interoperabiliteit die Koppeltaal biedt enorm helpen.”

Metrisquare biedt voor de ggz-sector allerlei oplossingen gericht op het eenvoudiger maken van het afnemen, scoren en rapporteren van psychologische testen. Dat zijn een 280-tal reeds bestaande testen van derden, maar ook eigen, met universiteiten samen ontwikkelde nieuwe testen. “Om psychische stoornissen te onderzoeken, moet je allerlei metingen doen”, legt Vaessen uit. “Dat kan met vragenlijsten of testen met opdrachten zoals ‘zoek de weg in dit doolhof’. Zo probeer je zonder invasieve metingen gedrag uit te lokken dat je kunt observeren en metingen te verzamelen om deze vervolgens te vergelijken met normscores.”

Hier zit voor zorgprofessionals veel handwerk in, van zoeken in grote tabellen tot en met complexe formules. Naast het aanbieden van de testen en het uitrekenen, heb je het rapporteren van de bevindingen en het opslaan van alle data in EPD’s. Digitalisering hiervan biedt patiënten/cliënten én hun behandelaren veel meer gemak en eenvoud, stelt Vaessen, iets waar producten van Metrisquare aan bijdragen. Vooral het invoeren van data in het EPD of ECD levert in de praktijk opnieuw veel handwerk op, gezien de niet bestaande of slechte interoperabiliteit tussen systemen.

“Oorspronkelijk had je allerlei on-premise systemen”, schetst Vaessen. “Men vond het veilig wanneer een systeem in het eigen pand aanwezig was. Die gedachte is achterhaald, want vaak kan een externe partij jouw toepassingen of systemen beter beveiligen in hun eigen datacentra of eigen cloud-of SaaS-oplossingen.

"Wij hebben onze oplossingen ook “ver-SaaSt” (er een dienst van gemaakt die als abonnement afgenomen kan worden). Dan kun je veel eenvoudiger koppelen tussen ons platform en een EPD. Wij hebben dat met Nedap Ons gerealiseerd, maar dat was maatwerk, via een API.”

 

En toen kwamen jullie met Koppeltaal in aanraking…

“ICT-managers en ICT-aanbieders in de zorg vormen toch een relatief kleine wereld; ze komen elkaar regelmatig tegen. Ik hoorde erover bij een ICT-manager van een grote zorginstelling. Toen ik de technische en netwerkmogelijkheden zag, heb ik me aangemeld om mee te doen. Inmiddels is Koppeltaal 2.0 in aantocht, waarmee nog meer kan. Kortgeleden heb ik de eerste meeting bijgewoond voor ICT-leveranciers die aan Koppeltaal meedoen.”

 

Wat zijn jullie plannen voor Koppeltaal?

“Het komende jaar willen we graag een cluster gaan vormen met een aantal zorginstellingen die een bepaald EPD hebben en onze oplossingen gebruiken. We willen daar dan middels Koppeltaal een koppeling tussen aanbrengen, zodat voortaan informatie uit onze oplossing rechtstreeks en op standaard wijze in het EPD terecht komt. We zitten nu overigens nog in de idee-fase, we gaan het initiatief de komende maanden verder uitkristalliseren.”

"Het makkelijke is dat we niet echt een use case hoeven te zoeken. Zo’n 70 procent van onze klanten wil graag een koppeling tussen ons systeem en hun EPD of ander xIS, zoals van Nexus, HiX, PinkRoccade of Avinti.”

 

Wat gaat Koppeltaal jullie bieden dat nu niet mogelijk is?

“Idealiter kunnen we zo af stappen van maatwerk API’s, maar de praktijk is meestal hardnekkiger. Als iedereen hetzelfde wil, zou je denken dat het na een paar meetings wel allemaal voor elkaar is. Maar er zijn natuurlijk meer initiatieven, en iedereen wil graag hét platform met dé standaard zijn. Uiteindelijk moet er eentje de boventoon krijgen. Wij denken dat Koppeltaal dat kan zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we meer uniformiteit en minder maatwerk krijgen. Je verdient maatwerk ook nooit terug, tenzij je 150 euro per uur gaat rekenen: elk project is weer anders en vaak is wat je hebt ontwikkelt al weer verouderd wanneer je het opnieuw kunt toepassen. Dan kun je veel beter meedoen met een landelijk initiatief.”

 

Gaat het dus vooral om het voordeel van interoperabiliteit?

Het gaat ons vooral om meer efficientie en effectiviteit, het voorkomen van fouten of dat documenten gaan rondzwerven. Psychologen zijn nog altijd met veel handwerk bezig. Deels ook omdat ze vinden dat ze dat beter kunnen dan een computer. Denk aan het interpreteren van gegevens. Maar er zit veel administratief werk bij, kopieer- en plakwerk, zoals scores overzetten, bundelen en in een EPD zetten, met kans op fouten en schaduwarchieven. Daar zou je eigenlijk vanaf moeten willen.

"Wij denken dan: laat dat dan door de computer doen, zodat jij je op werk kunt richten waar je inderdaad als mens beter in bent. Daar heeft de cliënt meer baat bij. Daar kan de interoperabiliteit die Koppeltaal biedt enorm helpen.”

 

Gaan jullie je ervaringen ook terugkoppelen?

“We helpen Koppeltaal graag met testen om zo eventuele bugs te voorkomen of verhelpen. Daarnaast hebben we goede relaties met onze klanten en krijgen van hen altijd veel feedback om onze oplossingen te verbeteren. Zij kunnen ons ook helpen om aan te geven welke functies zij graag zouden willen zien of wat nog beter zou kunnen helpen bij Koppeltaal. Zo hopen we ook Koppeltaal te kunnen verbeteren.”