Icoon
Doel icoon
Scope

Uitwisseling van behandelinformatie

Koppeltaal richt zich op drie dimensies:

  1. Uitwisseling tussen behandelaar, patiënt en eventueel naasten.
  2. Uitwisseling van informatie die gericht is op de inhoud van het behandel- of begeleidingsproces.
  3. Uitwisseling tussen de systemen die dit proces ondersteunen; de systemen bevinden zich binnen één zorgdomein.
Meer over de scope
Smartphone verstuurt gegevens

Icoon
Instellingen icoon
Functionaliteiten

Alle mogelijkheden van Koppeltaal

Koppeltaal heeft de volgende mogelijkheden:

  • Uitwisseling van het behandelplan
  • Uitwisseling van gegevens van de cliënt, behandelaar en/of mantelzorger
  • Uitwisseling van status- en resultaatberichten
  • Een SSO-functie (Single Sign On)

Hiervoor zijn verschillende berichten ontwikkeld, die hieronder worden toegelicht. Deze berichten komen op verschillende plekken terug in de cliëntreis.

Meer over functionaliteiten
Arts met tablet

De techniek achter Koppeltaal

Koppeltaal heeft als doel een integratiestandaard te ontwikkelen en te beheren waarmee interne gegevensuitwisseling en applicatie-integratie tussen informatiesystemen wordt geregeld bij zorgaanbieders.

Illustratie
Componenten icoon

Technologie

Samen met IT-deelnemers en zorgaanbieders ontwikkelt Koppeltaal een standaard. Deze standaard gaat de komende jaren bepalend worden voor de wijze waarop in de zorg informatie uit digitale interventies wederkerig met platformen wordt uitgewisseld.
 

Meer over technologie

Architectuur

De Koppeltaal-architectuur 1.3.x is de actuele publicatie van de architectuur van Koppeltaal, gebaseerd op FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)-berichten.
 

Bekijk documentatie

Icoon
Doorontwikkeling icoon
Doorontwikkeling

Nieuwe releases en andere ontwikkelingen

Koppeltaal kent op jaarbasis 2 tot 4 nieuwe releases en werkt momenteel aan een nieuwe versie van Koppeltaal; Koppeltaal 2.0. Daarnaast wordt verkend of en hoe Koppeltaal van toegevoegde waarde kan zijn binnen andere zorgsectoren. Bijvoorbeeld binnen de medisch-specialistische zorg.

Meer over ontwikkelingen
Ontwikkelaars