Hybride zorg volgens IZA 

Een standaard als Koppeltaal kan niet los worden gezien van de uitdaging waar de zorg in Nederland voor staat. Om ‘de druk op de zorg’ in Nederland te verminderen hebben vrijwel alle zorgkoepels, VWS en de VNG het Integraal Zorg Akkoord ondertekend. De zorg moet anders worden georganiseerd. We krijgen het met de vooruitzichten op vergrijzing, tekort aan zorgpersoneel en stijgende kosten niet meer voor elkaar om dat op de vertrouwde wijze te doen. De inzet van digitale ondersteuning wordt als één van de oplossingen gezien. Sterker nog: passende hybride zorg  (digitaal waar het kan, op locatie waar het moet) is één van de speerpunten in het IZA.  

70% van de zorg hybride over 2 jaar 

Afgesproken is dat over het gehele zorgveld gezien eind 2025 70% van de trajecten in de zorg op (gedeeltelijk) digitale wijze moet plaatsvinden. Om die ambitie te halen moet eind 2024 al 10 tot 20% van de patënten vorm van hybride zorg ontvangen. Dat is nogal een opgave! Gelukkig is er de afgelopen jaren een standaard ontwikkeld die ervoor zorgt dat de verschillende applicaties die bij hybride zorg worden gebruikt met elkaar communiceren. Die standaard heet Koppeltaal.  

Koppeltaal ondersteunt hybride zorg in alle sectoren 

De Koppeltaalstandaard is in principe in alle zorgsectoren in te zetten. Steeds meer leveranciers committeren zich aan deze standaard met als doel zorgaanbieders snel te kunnen voorzien van goed ondersteunde behandel- en begeleidingstrajecten. Het streven om 70% van de zorg eind 2025 hybride aan te bieden is een fikse uitdaging; hoog tijd om de inzet van Koppeltaal nu te overwegen.