Afbeelding
Computertaal
Zorgaanbieder
IT-leverancier
10 mei 2022

Livegang Koppeltaal 2.0 uitgesteld

Koppeltaal 2.0 wordt de nieuwe versie van Koppeltaal. De nieuwe versie is technisch klaar voor de toekomst en sluit beter aan bij de behoeften van de ...
Lees meer
Afbeelding
Hackathon
Zorgaanbieder
IT-leverancier
16 februari 2022

Opnieuw succesvolle hackathon Koppeltaal 2.0

In september 2021 organiseerde het projectteam Koppeltaal 2.0 een eerste hackathon. Hiermee doen leveranciers ervaring op bij het bouwen van de nieuwe...
Lees meer
Afbeelding
Overlegtafel met stoelen en praatwolkjes
Zorgaanbieder
IT-leverancier
28 januari 2022

Eigenaarsraad Koppeltaal is geïnstalleerd

Sinds 1 januari 2022 is Koppeltaal officieel onderdeel geworden van VZVZ. Daarmee is een verandering in de bestuursstructuur van Koppeltaal een logisc...
Lees meer
10 januari 2022

Koppeltaal start 2022 met een nieuwe huisstijl

De eHealth-standaard Koppeltaal is een nieuwe weg ingeslagen. Dit jaar wordt de nieuwe versie Koppeltaal 2.0 gelanceerd, gebaseerd op de technieken en...
Lees meer
Afbeelding
Groei
Zorgaanbieder
14 december 2021

Gebruik Koppeltaal groeit

Regelmatig berichten wij over nieuwe aansluitingen op Koppeltaal, waarbij zorgaanbieders via de producten van hun leveranciers met Koppeltaal de besch...
Lees meer
Afbeelding
Verpleging houdt overdracht
Zorgaanbieder
17 november 2021

Tweede werkgroepsessie ziekenhuizen

De toegevoegde waarde van Koppeltaal en de plaats van Koppeltaal in de ziekenhuisarchitectuur stonden centraal in de tweede sessie van de werkgroep Ziekenhuizen.
Lees meer
10 november 2021

Veel belangstelling voor Koppeltaal op Zorg & ICT

Drie dagen lang was Koppeltaal aanwezig op Zorg & ICT. De beurs was weliswaar wat kleiner van opzet dan andere keren, maar er was geen reden tot klagen over de toestroom van bezoekers.
Lees meer
Afbeelding
Hackathon Koppeltaal 2.0 via Teams
Zorgaanbieder
IT-leverancier
28 oktober 2021

Deelnemers bevestigen: bouwen Koppeltaal 2.0 is eenvoudiger en sneller

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Koppeltaal 2.0 is de hackathon die afgelopen september plaatsvond. IT-deelnemers kregen voor het eerst...
Lees meer
5 oktober 2021

Jaarlijkse NEN 7510 inventarisatie waardevol

Met NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, toont een zorgorganisatie aan op een verantwoorde manier om te gaan met (cliënt)informati...
Lees meer