12 oktober 2022

SET-subsidie: voor eHealth binnen zorgorganisaties

Goed nieuws voor zorgorganisaties die eHealth willen opschalen: de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) is heropend. Eind 2021 sloot de regeling, ...
Lees meer
Afbeelding
Oprichters Tolooba
Zorgaanbieder
IT-leverancier
15 september 2022

‘Het geheugen is cruciaal in ieders bestaan’

Tolooba helpt mensen met cognitieve problemen door middel van geheugentrainingen op basis van algoritmen, waarin ook lichaamsdata, leefstijldata en om...
Lees meer
Afbeelding
Coach
IT-leverancier
12 september 2022

Straks snel implementeren met ontwikkelcoaches

Op 1 september jongstleden vond de derde hackathon van Koppeltaal 2.0 plaats. IT-deelnemers Avinty, Jouw Omgeving, Karify, New Health Collective, Stud...
Lees meer
Afbeelding
Letters en woorden
Zorgaanbieder
IT-leverancier
5 juli 2022

Met één profiel wordt Koppeltaal plug and play

Hoe communiceren mensen die verschillende talen spreken? Moeizaam! Ze hebben hulpmiddelen nodig als een woordenboek, tolk of vertaalapp om elkaar te b...
Lees meer
Afbeelding
Tabletscherm
Zorgaanbieder
IT-leverancier
5 juli 2022

Effecten migratie naar Koppeltaal 2.0 nu inzichtelijk

Verschillende zorgaanbieders hebben samen met hun leverancier(s) deelgenomen aan zogenoemde simulaties. Hierbij is in kaart gebracht hoe de nieuwe ve...
Lees meer
Afbeelding
Route
Zorgaanbieder
30 juni 2022

De routekaart naar blended care

eHealth lijkt een hele stap om als zorgorganisatie mee aan de slag te gaan. Welke stappen zet je en in welke volgorde? En wie betrek je bij welke stap...
Lees meer
Afbeelding
Man schrijft op een schrijfblok
Zorgaanbieder
IT-leverancier
28 juni 2022

Koppeltaal onderzoekt ‘decentrale’ variant

In zowel de huidige als de nieuwe standaard van Koppeltaal wordt voorzien in een centrale hub. Dit is de plek waar data van de ene applicatie naar de...
Lees meer
Afbeelding
Ontwikkelaars
IT-leverancier
21 juni 2022

Terugkoppeling uitkomsten simulaties

Dinsdag 14 juni heeft de eerste terugkoppelingssessie plaatsgevonden waarin met IT-deelnemers de resultaten van de simulaties zijn besproken. Een verv...
Lees meer
Afbeelding
Atletiekbaan
IT-leverancier
20 juni 2022

Koppeltaal 2.0 bouwt verder

We zijn in juni weer opgestart met het realiseren van de standaard Koppeltaal 2.0. Wat er op de planning staat en waar u bepaalde documentatie kunt vinden, leest u in dit bericht.
Lees meer