De nieuwe standaard Koppeltaal 2.0 is beschikbaar voor softwareleveranciers om concreet aan de slag te gaan met implementatie. Dat is natuurlijk goed nieuws! Maar hoe maak je een goede technische start met implementatie? En als je al bent aangesloten met Koppeltaal 1.x, wat is er technisch nodig om de gebruikers goed voorbereid over te zetten van Koppeltaal 1.x naar Koppeltaal 2.0? Hiervoor biedt de dienstverlening Koppeltaal Community Support enkele oplossingen. De dienstverlening wordt kosteloos aangeboden vanuit het afsprakenstelsel Koppeltaal.

Koppeltaal Community Support biedt technische ondersteuning voor softwareleveranciers bij het maken van een start met Koppeltaal 2.0. Deze technische ondersteuning bestaat uit een rondleiding door beschikbare documentatie en (inter)actieve ondersteuning. Ervaren ontwikkelaars die zelf broncode hebben geschreven voor de referentie-implementatie uit de standaard Koppeltaal 2.0, nemen je bij de hand. Zij leggen uit hoe het werkt, en wijzen op complexiteiten en mogelijke oplossingsrichtingen. Bovendien brengen zij jou in contact met alle ontwikkelaars in de Technische Community van Koppeltaal.

Het schema hieronder geeft weer welke ondersteuning (groen) wordt geboden en hoe deze past in het globale proces tot in productiename van Koppeltaal 2.0.

Schema Koppeltaal Support

Actieve ondersteuning: walkthrough & refinement

Bij de start van het ontwikkelproces is het noodzakelijk om het technische team snel wegwijs te maken in de Koppeltaal 2.0 materie. Daarom bieden we voor deze fase actieve ondersteuning aan in de vorm van een ‘Technical walktrough’ en ‘SCRUM refinement’. Bij beide vormen van ondersteuning kunnen softwareleveranciers een afspraak maken waarbij de ondersteuning op locatie (of virtueel) wordt geleverd.

Technical walkthrough

Op verzoek en op afspraak wordt door één van de Koppeltaal 2.0 specialisten een technische uiteenzetting van ongeveer 1,5 tot 2 uur gegeven van de standaard, de referentie-implementatie, en de documentatie voor ontwikkelteams.

SCRUM refinement

Op verzoek en op afspraak neemt één van de Koppeltaal 2.0 specialisten deel aan een SCRUM refinement sessie. Dit biedt het ontwikkelteam de kans om relevante vragen te stellen tijdens en ten behoeve van de refinement.

Ondersteuning aanvragen?

U kunt ondersteuning aanvragen via het online aanvraagformulier. WIj streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op uw verzoek en plannen dan graag met u een sessie in.

 

Meer weten?

Klik hier voor alle informatie over Koppeltaal 2.0. Voor aanvullende informatie over de Technische Community van Koppeltaal: klik hier!