Doel

De Technische Community heeft als doel Koppeltaal pragmatisch door te ontwikkelen, zodat de standaard breed ingezet kan worden en nauw aansluit bij de zorgprocessen. Best en good practices worden met elkaar gedeeld om Koppeltaal te blijven verbeteren en naar een steeds hoger operationeel niveau te brengen. Daarnaast denkt de Technische Community mee bij het functioneel en technisch ontwerpen van nieuwe releases van Koppeltaal. Zij dienen als klankbord om te borgen dat releases aansluiten op bestaande zorgprocessen van IT-deelnemers.
 

Werkwijze

De Technische Community komt vier keer per jaar online bijeen. Naast deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld in een actieve mailinggroep waar alle deelnemers gebruik van kunnen maken om kennis te delen. Loopt u vast als leverancier? Dan is de Technische Community een fijne achterban om snel meters te kunnen maken via deze digitale hulplijn.  

Bekijk de Agenda voor een overzicht van de bijeenkomsten
 

Wat levert het op?

De Technische Community is een kennisplatform waar laagdrempelig en snel operationele problemen worden gedeeld en verholpen. Er wordt actief gewerkt aan oplossingen, verbeteringen en best practices. Door het delen van ervaring en kennis, ontstaan nieuwe feature requests die met draagvlak worden ingediend in de IT-deelnemersraad voor realisatie.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de Technische Community een verplicht karakter voor alle leveranciers die een deelnemersovereenkomst hebben getekend.