Een korte historie van de Koppeltaal-standaard

Koppeltaal is een standaard in wording die voorziet in een afsprakenstelsel, een standaard voor het uitwisselen van gegevens en een technische infrastructuur. Dit laatste betreft een technische oplossing die voorziet in een Koppeltaal-server en adapters die de uitwisseling van gegevens tussen systemen ondersteunt. De huidige standaard is gebaseerd op de HL7-draft-standaard FHIR DSTU1. Koppeltaal zorgt voor de uitwisseling van berichten en gegevens tussen de IT-systemen binnen een zorgdomein (lees: een zorgaanbieder).

De huidige, eerste versie (1.0) van Koppeltaal dateert uit medio 2015. In die tijd was Koppeltaal het eerste stelsel in productie dat gebruik maakte van deze nieuwe variant van HL7. In de jaren daarna is deze iteratief uitgebouwd tot de huidige versie 1.3.10. Inmiddels maken met name GGZ-instellingen en IT-leveranciers binnen de 1e en 2e-lijns GGZ gebruik van Koppeltaal. Er sluiten nog steeds nieuwe leveranciers en zorgaanbieders aan.

Kenmerkend voor Koppeltaal is het belang van communities. De zorgaanbieders (Gebruikersraad) en de IT-leveranciers (IT-deelnemersraad) hebben hun eigen overlegorgaan om sturing uit te kunnen oefenen op de koers van Koppeltaal. Beide raden komen een paar keer per jaar samen in de Eigenaarsraad Koppeltaal waar met name de strategische issues rond Koppeltaal worden besproken.

 

Met Koppeltaal 2.0 geschikt voor de toekomst!

Al in 2017 wordt de noodzaak gevoeld om in de nabije toekomst Koppeltaal te voorzien van een stevige basis die aan moet kunnen sluiten op andere stelsels zoals MedMij. In dat jaar worden de eerste plannen uitgewerkt in een whitepaper Koppeltaal 2.0 voor de realisatie van een nieuwe versie van de standaard. Deze nieuwe versie moet eerst een degelijke technische basis krijgen alvorens er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. Uiteindelijk wordt gekozen voor ontwikkeling op de nieuwe HL7 FHIR-standaard R4. Daarnaast wordt het uitwisselingsmechanisme op basis van RESTful API’s. Tenslotte moet de nieuwe versie ‘plug and play’ worden wat neerkomt op significant minder ontwikkel- en aansluittijd.

Eind september 2019 besluit het bestuur van Koppeltaal om Koppeltaal 2.0 uit te voeren. Dit gezien de stijgende behoefte aan een nieuwe versie van de standaard vanuit zowel IT-leveranciers als zorgaanbieders. Deze behoefte betreft enerzijds bediening van de sterk toegenomen belangstelling vanuit de markt en anderzijds het wegnemen van een belangrijk deel van de huidige beperkingen van Koppeltaal.
 

Doelstellingen

  • Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het behandelproces door de toegankelijkheid van digitale interventies voor zowel behandelaar, cliënt als verwante(n) te vereenvoudigen. Hierbij is behoefte van de zorgaanbieders leidend.
  • Een standaard die sneller, eenvoudiger en goedkoper is te realiseren en implementeren. De “plug and play” keuzevrijheid van eHealth-toepassingen moet mogelijk worden gemaakt.
  • Een robuuste en meer actuele technische basis leggen voor de standaard die ook geschikt is voor verdere doorontwikkeling. De keuze is daarbij om als uitgangspunt de meest actuele versie van HL7 FHIR, R4 te adopteren.
  • Koppeltaal geschikt te maken voor niet alleen verdere groei en adoptie binnen het GGZ-domein, maar ook voor andere sectoren zoals de tweedelijns curatieve gezondheidszorg.
  • Een onafhankelijk opererende regie- en beheerorganisatie voor onderhoud, opschaling en verdere doorontwikkeling tegen aanvaardbare kosten.

 

Bekijk de planning

Lees de laatste nieuwsupdates

Bekijk de documentatie