Terug naar overzicht

EPD User van SDB/Avinty geaccepteerd voor Koppeltaal 2.0

Ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) User is in staat om op eenvoudige wijze digitale informatie uit te wisselen met andere systemen die de nieuwe versie van Koppeltaal gebruiken. Maandag 18 december was de eerste uitwisseling een feit en reikte VZVZ na een geslaagde acceptatietest het certificaat voor acceptatie uit.

Het door Avinty ontwikkelde User is één van de grootste EPD’s in de ggz en maakt tegenwoordig deel uit van de SDB-groep. Eerder deze maand slaagden’ eHealth-leverancier Minddistrict en Tenzinger (Medicore EPD) al voor hun acceptatie.

“Wij geloven dat organisaties in de zorg in een continu veranderende omgeving efficiënt en plezierig moeten kunnen werken”, legt Mark Scharloo, Productmanager USER & REFLEX van Avinty, uit. "Met de realisatie van Koppeltaal 2.0 leveren wij daarmee weer een bijdrage, want verbinding in de keten is hierbij een van de sleutels tot succes."

"Wij zijn dan ook trots dat de nieuw gerealiseerde Koppeltaal niet alleen technologische bruggen slaat, maar ook een naadloze ervaring creëert voor onze klanten. Door nauwe samenwerking met VZVZ en andere partners hebben we dit gezamenlijk met succes gerealiseerd.”

Klanten van User hoeven nog maar even te wachten voordat ze echt gebruik kunnen maken van de nieuwe functionaliteit. In januari zal SDB-groep in samenwerking met Minddistrict vier ggz-instellingen overzetten van de oude naar de nieuwe versie van Koppeltaal. Tegelijkertijd ontstaat er nu perspectief voor andere instellingen die al langere tijd hebben gewacht op Koppeltaal 2.0.

Naast Avinty User zal ook Avinty Jouw Omgeving deze maand  het acceptatieproces doorlopen. In januari volgt eHealthleverancier Therapieland voor de acceptatie van Koppeltaal 2.0. Naast Therapieland heeft ook een aantal andere leveranciers aangegeven komend jaar het acceptatietraject in te gaan. Dat is goed nieuws, want hoe meer leveranciers gebruik maken van deze standaard hoe eenvoudiger het voor zorgaanbieders is om hybride zorg te verlenen aan hun cliënten.

Koppeltaal 2.0 is de toekomstvaste opvolger van de huidige release Koppeltaal 1.3. De sterke technische basis biedt volop ruimte voor nieuwe functionaliteiten én is minder complex om te ontwikkelen. Daarmee positioneert Koppeltaal zich tussen andere standaarden als MedMij en AORTA/LSP. En is het nu makkelijker om elementen van andere afsprakenstelsels opnieuw te gebruiken.

Koppeltaal zorgt voor een soepele verbinding tussen zorgverlener en patiënt bij digitale en hybridezorg. Zo kunnen behandelaren in hun eigen digitale omgeving blijven om online takten toe te wijzen en de voortgang van hun patiënt te volgen. Patiënten kunnen de acties makkelijk oppakken, ook als ze uit verschillende behandelingen zijn toegekend. Bovendien kunnen verschillende typen gegevens uit gewisseld worden: gegevens van de cliënt, behandelaar en uitwisseling van status- en resultaatberichten.

Meer informatie voor zorgaanbieders: Zorgaanbieder | Koppeltaal

Meer informatie voor leveranciers: IT-leverancier | Koppeltaal