Terug naar overzicht

Samenwerken aan hybride zorg: inspiratiemiddag Koppeltaal Communities

Onze verwachtingen waren niet voor niets hooggespannen: er was veel belangstelling voor de allereerste gezamenlijke Koppeltaal meet-up van zorgaanbieders en IT-leveranciers. De presentaties van Minddistrict, Hinq, GGZ Centraal en Parnassia Groep leverden veel nieuwe inzichten in de diverse wijzen waarop hybride zorg georganiseerd kan worden. Ook was er veel animo om mee te denken over tot welke conclusies dat moet leiden voor een standaard als Koppeltaal. Met veel huiswerk, maar ook veel energie sloten we tegen de avond af. Met de afspraak om in het najaar weer samen te komen.

Hybride zorg mogelijk maken, dat kan alleen door samen te werken. Bij Koppeltaal doen we dat met onze communities. Zowel zorgorganisaties als IT-leveranciers worden bij de doorontwikkeling van de standaard en bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten betrokken. Om die reden kwamen beide communities op 25 juni in het mooie Den Dolder samen om in gesprek te gaan over de toekomst van hybride zorg.

Tijdens de inspiratiemiddag stonden enkele belangrijke vragen centraal: Wat is er nodig om de zorg toegankelijk te houden? Welke behoeften spelen er bij zorgorganisaties? En hoe kan Koppeltaal hen verder ondersteunen in het behandelproces? Ggz-instellingen Parnassia Groep en GGz Centraal en IT-leveranciers Minddistrict en HINQ gingen hier tijdens hun sessies dieper op in.

Presentatie Koppeltaal inspiratiemiddag
70% hybride zorg conform IZA

Remy Lamers van Minddistrict beet het spits af met een presentatie over de integratiebehoeften van zorgprofessionals en de rol van Koppeltaal. Met het IZA-doel om 70% van de zorgpaden hybride of digitaal beschikbaar te maken, onderstreepte Minddistrict de uitdagingen zoals concurrentie tussen leveranciers en gebrek aan standaardisatie. Koppeltaal helpt hierbij door samenwerking te bevorderen en afspraken over authenticatie en gegevensuitwisseling te maken, wat de administratieve last vermindert en de implementatie van eHealth vereenvoudigt.

Hans Niendieker van HINQ volgde met een presentatie over de overgang van databeschikbaarheid naar hybride netwerkzorg. Niendieker benadrukte dat continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg onder druk staan en dat zowel organisatorische als digitale transformatie nodig is. Binnen Koppeltaal is een basis gelegd voor uitwisseling van data uit eHealth modules op basis van FHIR-standaarden, maar er zijn nog stappen nodig om een volledig 360° beeld van de patiënt te creëren.

Koppeltaal inspiratiemiddag
Betrek naasten via Koppeltaal bij blended behandelingen

Leon Ramond van Parnassia Groep deelde hun ervaringen onder het thema 'Koppeltaal, het beste van alle eHealth-werelden?'. Parnassia Groep streeft naar een eenduidiger landschap voor cliënten en behandelaars, waarbij cliënten digitaal actief betrokken worden bij hun behandeling. Hoewel Koppeltaal toegang biedt tot de beste eHealth-content, benadrukte Ramond dat nog niet alle doelgroepen even goed worden ondersteund. Hij gaf aan dat het vooral belangrijk is om derden of naasten bij de behandeling te betrekken.

Matthijs Jantzen van GGz Centraal sloot de rij presentaties af met hun visie op hoe Koppeltaal kan bijdragen aan een beter beeld van de cliënt. Hun ambitie is dat elke cliënt en zorgprofessional gebruikmaakt van digitale zorg, met meer inzicht en regie op herstel. Koppeltaal ondersteunt dit door administratieve taken te automatiseren en handmatige handelingen te verminderen.

De inspiratiemiddag werd afgesloten met een gezellige borrel, waar deelnemers de kans kregen om verder te praten over de besproken use cases en opgehaalde input.

Wij blikken terug op een succesvolle inspiratiemiddag en kijken ernaar uit om samen met de community de volgende stappen te zetten in het organiseren van hybride zorg en om de mogelijkheden van Koppeltaal verder te verkennen en te benutten. In samenspraak met de voorzitters van de communities wordt een vervolgsessie gepland.