Terug naar overzicht

Veiligheidstest Koppeltaal 2.0 goed verlopen

De huidige versie van de Koppeltaal Voorziening is goed gekeurd om voor het eerst gebruikt te worden voor acceptatie. Het project Koppeltaal 2.0 bereikte deze mijlpaal op 12 september met het afronden van een veiligheidstest. “De ervaring leert dat zo’n zogenaamde penetratietest uiterst doeltreffend is om ook de allerlaatste puntjes op de i te zetten voor veilige zorgcommunicatie”, legt projectleider Pascal Buesink van VZVZ deze stap uit.

“Koppeltaal 2.0 is voor veilige passende zorg. Hiervoor is de gehele infrastructuur opnieuw opgebouwd op basis van de laatste inzichten en met security als uitgangspunt. De penetratietest maakt het aantoonbaar veilig. De allerlaatste pijnpuntjes worden hiermee gevonden en kunnen worden opgelost. De security-officers van VZVZ en leverancier Itzos waren erg tevreden met het onderzoeksresultaat. Het beperkt aantal aanbevelingen voor verbetering zijn inmiddels doorgevoerd.”

Koppeltaal 2.0

Koppeltaal is ontwikkeld als standaard voor betere hybride zorg en stelt zorgaanbieders in staat informatie uit uiteenlopende toepassingen te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en e-health (games, modules, apps). Met standaard koppelingen krijgen zorgaanbieders een breed aanbod, en kunnen leveranciers in principe de hele zorgmarkt bedienen.

Koppeltaal 2.0 is onder architectuur opgebouwd met de meest actuele inzichten en (inter)nationale standaarden. Daardoor is Koppeltaal weer toekomstvast voor doorontwikkeling aan nieuwe behoeftes uit huidige en nieuwe zorgsectoren. Koppeltaal 2.0 stelt zorgaanbieders en leveranciers in staat om ambities voor hybride zorg sneller, gemakkelijker en efficiënter te realiseren. Uiteindelijk draagt dit bij aan beter passende zorg in de behandeling van zorgverleners en hun patiënten.

Eén planning

Ondertussen komt steeds meer belangstelling van zorgaanbieders en leveranciers. Vier leveranciers zijn al langer volop in beweging. Sinds begin dit jaar werken Tenzinger, Minddistrict, Avinty en Therapieland met ondersteuning van VZVZ samen om de huidige gebruikers voor einde 2023 over te zetten naar Koppeltaal 2.0.

In de gezamenlijke aanpak werken de projectleiders binnen één geïntegreerde planning. Daarmee houdt elke partij zicht op risico’s van onderlinge afhankelijkheden. Op dit moment werken de leveranciers richting het eigen acceptatieproces. Daarna werken zij samen aan integratie van hun geaccepteerde applicaties om de functionele behoeften van hun zorgaanbieder vorm te geven. Vervolgens volgen de fases proefmigratie en uiteindelijk migratie en ingebruikname.

Geïnteresseerde zorgaanbieders kregen in het voorjaar tijdens een workshop gelegenheid voor feedback op migratieplannen en aanpak. Zij worden nu door hun leveranciers op de hoogte gehouden van de vorderingen en wat dat voor elke zorgaanbieder gaat betekenen.

Verder richting productie

De ontwikkel- en acceptatieomgevingen ACC21 en ACC22 zijn al vrijgegeven met een tussenrelease van de Koppeltaal Voorziening. Via tussenreleases met optimalisaties werkt het projectteam toe naar de finale versie van de Koppeltaal Voorziening. Deze versie zal geschikt zijn voor migratie-voorbereidingen en uiteindelijk ook voor productie. De eerste kandidaatrelease voor productie is voorzien voor de eerste week van oktober. Afhankelijk van de laatste bevindingen vindt daarna uitrol plaats op de migratie- en productieomgeving (zie ook Planning | Koppeltaal)

Het doel is en blijft om de migratie van zorgaanbieders die geen gebruik maken van een Philipsapplicatie, op uiterlijk 31 december 2023 afgerond te hebben. De zorgaanbieders met minimaal één applicatie van Philips zullen in 2024 als volgende fase migreren. De voorbereidingen daarvoor zullen naar verwachting starten in januari, na afronding van fase 1.

Nieuwe gebruikers die nu nog geen Koppeltaal gebruiken, mogen aansluiten op de nieuwe infrastructuur als ‘hun’ leveranciers de applicatie geaccepteerd hebben voor Koppeltaal 2.0. Vraag naar de plannen bij uw leverancier.

Zorgbreed beschikbaar

Op dit moment wordt Koppeltaal vooral gebruikt in de ggz. De nieuwste versie van de verbindingsstructuur is ook ontwikkeld voor andere zorgsectoren. Diverse partijen uit de hele zorgsector zijn al geïnteresseerd en hebben om nadere informatie over Koppeltaal en Koppeltaal 2.0 gevraagd. Zij oriënteren zich op deelname aan het afsprakenstelsel als nieuwe gebruiker of IT-deelnemer, om zo hun visie en ambities met hybride zorg concrete vorm te geven.  

Meer weten? Zie Koppeltaal 2.0 | Koppeltaal