Terug naar overzicht

Nieuwe mijlpaal voor Koppeltaal!

Het Koppeltaal standaardisatieteam heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. In het afgelopen halfjaar is door dit team hard gewerkt aan een profiel dat voorziet in de eisen van de Koppeltaal community.

Koppeltaal voldoet vanaf heden officieel aan deze eisen en aan de profilering- en implementatierichtingen van Nictiz. Een belangrijke mijlpijl voor het afsprakenstelsel, omdat het middels deze eisen ook voldoet aan de internationale standaardisatie. Daarnaast zijn de zorginformatiebouwstenen, ook wel zibs genoemd, meegenomen in het profiel. Het hele profiel is in te zien via Simplifier.

Koppeltaal profiel

Terugblik

Op 5 juli 2022 sloot de community het halfjaar durende simulatietraject af. Binnen die simulaties stelden we vast wat de gewenste gegevensuitwisseling is voor Koppeltaal. Een belangrijke eis van de community was dat er niet meer uitgewisseld kan worden, dan wat strikt noodzakelijk voor Koppeltaal use cases nodig is. Zie ook het nieuwsbericht over Koppeltaal plug and play voor meer informatie.