Terug naar overzicht

Met één profiel wordt Koppeltaal plug and play

Hoe communiceren mensen die verschillende talen spreken? Moeizaam! Ze hebben hulpmiddelen nodig als een woordenboek, tolk of vertaalapp om elkaar te begrijpen. Dit is wat er met de huidige Koppeltaal-versie aan de hand is en wat Koppeltaal 2.0 oplost: één Koppeltaal-profiel.

In de jaren dat Koppeltaal actief is, hebben steeds meer leveranciers Koppeltaal beschikbaar gemaakt voor hun klantorganisaties in de zorg. Hoewel er binnen de Koppeltaal 1.x versie natuurlijk wel afspraken waren gemaakt, was er veel ruimte voor leveranciers om naar eigen inzicht de Koppeltaal-berichten te implementeren. Dat leidde tot steeds meer maatwerk om de verschillende applicaties met elkaar te kunnen laten ‘praten’.
 

Koppeltaal 2.0 gaat terug naar één basisprofiel

Het project Koppeltaal 2.0 heeft de afgelopen maanden met verschillende leveranciers en zorgaanbieders in kaart gebracht welke implementaties van Koppeltaal er nu bestaan (lees ook het artikel ‘Effecten migratie naar Koppeltaal 2.0 nu inzichtelijk’). “We hebben onderzocht wat er binnen Koppeltaal aan gegevens worden uitgewisseld tussen de applicaties. Daar hebben we een optelsom van gemaakt. Zo is er een maximale set aan gegevens dat kan worden uitgewisseld. Meer dan dat is voor Koppeltaal ook niet nodig. Dat leidt tot één Koppeltaal-profiel wat voor ieder domein wordt geladen en waardoor iedereen exact dezelfde soorten gegevens kan uitwisselen,” vertelt Marcel Schrauwen, Lead Architect Koppeltaal.

Koppeltaal-profiel
Afbeelding: Het nieuwe voorgestelde Koppeltaal-profiel

De onderdelen in dit profiel bevatten allemaal velden die in een systeem kunnen worden opgevoerd. Sommige velden zijn verplicht, andere aanbevolen of optioneel. De bronapplicatie, bijvoorbeeld een behandelplatform, moet weten welke gegevens de andere applicaties waarmee de zorgaanbieder werkt, nodig heeft. Dat kunnen nooit meer gegevens zijn dan in het Koppeltaal-profiel zitten. De bronapplicatie is sowieso verplicht bepaalde gegevens op te voeren. Daarmee wordt de correctie werking van de andere applicatie beter gegarandeerd. Aan de leveranciers van die andere applicaties de keuze of hij alle ‘woorden’ gebruikt of maar een paar. Als iedereen maar dezelfde woorden gebruikt en dezelfde taal spreekt.
 

Plug and play: implementatie én doorontwikkeling

Als iedereen dezelfde taal spreekt (lees: op dezelfde manier implementeert), is er naar verwachting minder maatwerk nodig. Daarmee wordt Koppeltaal 2.0 kostenefficiënt voor zowel de leverancier als de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan makkelijk wisselen tussen applicaties (in- en uitpluggen). En leveranciers kunnen snel nieuwe zorgaanbieders aansluiten.

In de toekomst, als er uitbreiding van de functionaliteit gewenst is, kan dit aan het Koppeltaal-profiel worden toegevoegd. Hierin speelt de Koppeltaal-community een belangrijke rol; dat is de plek waar alle partijen samenkomen en met elkaar bepalen welke behoefte er voor nieuwe functionaliteit en doorontwikkeling is. Doordat we met elkaar één taal blijven spreken, profiteert iedereen binnen de community.

Meer informatie over Koppeltaal 2.0