Terug naar overzicht

Koppeltaal Voorziening: veilig én klaar voor productie!

Het zijn spannende tijden voor Koppeltaal 2.0. De 1.0 versie van de Koppeltaal Voorziening is deze maand gerealiseerd. Een belangrijk moment! Deze softwarerelease is de eerste versie die naar alle eisen uit de architectuur van Koppeltaal 2.0 geaccepteerd is voor gebruik in zorgprocessen.

De uitrol van deze versie op de vernieuwde infrastructuur van Koppeltaal is in volle gang. De infrastructuur is inmiddels aantoonbaar veilig. Begin september is met een security audit (inclusief penetratietest) vastgesteld dat de omgevingen van Koppeltaal 2.0 voldoen aan vereisten uit wet- en regelgeving en best practices van security. Het onderzoek kende een positieve uitkomst: het aantal bevindingen was beperkt en geen van de bevindingen had een high priority risicoprofiel. Inmiddels zijn de aanbevelingen doorgevoerd.

IT-deelnemers werken ondertussen door aan hun aanpassingen. De ontwikkelaars geven daarbij feedback, en dat wordt verwerkt in de doorontwikkeling. Indien nodig zullen aanpassingen worden doorgevoerd in bijvoorbeeld referentie-implementatie, de standaard, of een nieuwe versie van de Koppeltaal Voorzieningen.

Samenwerking

De volgende stap is acceptatie van de applicaties. Dit is een intensieve tijd voor de ontwikkelaars van Tenzinger, Minddistrict, Avinty en Therapieland. Met ondersteuning van VZVZ werken deze vier softwareleveranciers al een jaar samen om de huidige gebruikers voor einde 2023 over te zetten naar Koppeltaal 2.0.

Op dit moment werken de leveranciers richting het eigen acceptatieproces. Leverancier Tenzinger verwacht dit punt nog in oktober te bereiken, Minddistrict volgt waarschijnlijk begin november.

Na de individuele acceptatie volgt de integratie. Daarin werken de leveranciers samen om de functionele behoeften van hun zorgaanbieder in hun geaccepteerde applicaties vorm te geven. Vervolgens volgen de fases proefmigratie en uiteindelijk migratie en ingebruikname.

Zorgbreed beschikbaar

Op dit moment wordt Koppeltaal vooral gebruikt in de ggz. De nieuwste versie van de verbindingsstructuur is ook ontwikkeld voor andere zorgsectoren. Diverse partijen uit de hele zorgsector zijn al geïnteresseerd en hebben om nadere informatie over Koppeltaal en Koppeltaal 2.0 gevraagd. Zij oriënteren zich op deelname aan het afsprakenstelsel als nieuwe gebruiker of IT-deelnemer, om zo hun visie en ambities met hybride zorg concrete vorm te geven.  

Meer weten? Zie Koppeltaal 2.0 | Koppeltaal