Terug naar overzicht

Koppeltaal 2.0 gelanceerd

Koppeltaal 2.0 is gelanceerd. Gebaseerd op de meest actuele techniek is dit de opvolger van de huidige versie Koppeltaal 1.3. Een goede stap richting de toekomst, waarin de Koppeltaal communities een bijdrage willen blijven leveren aan passende hybride zorg door digitale interventies toegankelijker te maken voor behandelaars, cliënten en verwante(n).

Passende hybride zorg

Vergeleken met de voorgaande versie biedt Koppeltaal 2.0 meer ruimte voor nieuwe functionaliteiten en toepassing in meerdere zorgsectoren. De complexiteit voor ontwikkelaars is significant minder en ook de flexibiliteit om te beschikken over beter passende interventies voor behandelaar en  patiënt is toegenomen. De nieuwe versie is eenvoudiger te implementeren dankzij een doordachte architectuur die actuele inzichten en aansluiting op internationale standaarden ondersteunt. Kortom: Koppeltaal 2.0 stelt zorgaanbieders en leveranciers in staat om ambities met betrekking tot hybride zorg nóg sneller, makkelijker en efficiënter te realiseren.

Koppeltaal 2.0…

  • Maakt zorg thuis op elk gewenst moment mogelijk;
  • Biedt keuzevrijheid, flexibiliteit en verbreding in aanbod van EPD, ROM en eHealth;
  • Sluit aan bij de patiënt en vermindert administratielast;
  • Maakt “plug and play” digitale interventies naar keuze mogelijk;
  • Komt voort uit intensieve samenwerking in de community van zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en VZVZ. Sinds 2015 zorgen zij voor een gezamenlijke visie en oplossingen voor beter passende zorg met digitale interventies op basis van robuuste en veilige zorgcommunicatie met Koppeltaal;
  • Is klaar voor verbreding naar verschillende sectoren binnen de zorg.

Het vervolg: ontwikkelen, testen en migreren

Na deze mijlpaal volgt voor de huidige gebruikende instellingen en leveranciers een periode van ontwikkelen, testen en migreren. Leveranciers en VZVZ hebben samen een duidelijk draaiboek (Migratie | Koppeltaal ) ontwikkeld, zodat alle huidige zorgaanbieders en leveranciers eenvoudig en efficiënt over kunnen stappen van versie 1.3 naar versie 2.0. Daarnaast kunnen ontwikkelaars kennismaken met Koppeltaal 2.0 op de referentie-omgeving en wordt er hard gewerkt aan de volledig nieuwe infrastructuur van Koppeltaal 2.0. De eerste versie van Koppeltaal 2.0 op testomgevingen op de nieuwe infrastructuur is voor de zomervakantie beschikbaar. Vervolgens is het doel dat zowel bestaande als nieuwe deelnemers de nieuwe standaard in de herfst daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Meer weten over Koppeltaal 2.0? Klik hier 

Alle documentatie over de Koppeltaal standaard inzien? Klik hier