Terug naar overzicht

Eerste succesvolle gegevensuitwisseling via Koppeltaal 2.0

IT-leveranciers Tenzinger en Minddistrict is het als eerste gelukt om gegevens uit te wisselen volgens de allernieuwste versie van Koppeltaal. Op 27 november hebben de leveranciers van elektronische patiëntendossiers (EPD) en e-Healthprogramma’s aangetoond datauitwisseling volgens de voorgeschreven regels plaats te kunnen laten vinden. Beiden ontvingen daarvoor een certificaat van acceptatie vanuit VZVZ.

Deze eerste gegevensuitwisseling is het resultaat van de samenwerking van leveranciers, zorgaanbieders en VZVZ om een flinke technische update van de standaard Koppeltaal te realiseren. De nieuwe versie van Koppeltaal levert bovendien een standaard op die in meerdere zorgsectoren kan worden ingezet en in overeenstemming is met eisen die worden gesteld aan eenheid van taal, techniek en veiligheid. Op dit moment wordt Koppeltaal alleen gebruikt in de ggz.

Projectleider Pascal Buesink is opgetogen over de geboekte resultaten. “Belangrijke uitgangspunten uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), zoals het terugdringen van administratielast, best-passende zorg en versimpeling van gegevensuitwisseling worden nu volop ondersteund door Koppeltaal.”

Koppeltaal zorgt voor een soepele verbinding tussen zorgverlener en patiënt bij digitale en hybridezorg. Zo kunnen behandelaren in hun eigen digitale omgeving blijven om online takten toe te wijzen en de voortgang van hun patiënt te volgen. Patiënten kunnen de acties makkelijk oppakken, ook als ze uit verschillende behandelingen zijn toegekend. Bovendien kunnen verschillende typen gegevens uit gewisseld worden: gegevens van de cliënt, behandelaar en uitwisseling van status- en resultaatberichten.  

Dezelfde taal

De zorgaanbieders van Tenzinger en Minddistrict gaan de komende maand over op de nieuwe versie van Koppeltaal. Dat biedt voordelen op korte en lange termijn, legt projectleider Pascal Buesink uit. “Op korte termijn zal vergeleken met de vorige versie de gegevensuitwisseling beter verlopen door de afgedwongen ‘eenheid van taal’. Daarnaast is de gegevensuitwisseling veel minder belastend voor de systemen, omdat de overgedragen informatie tot een minimum wordt beperkt.

Voor de langere termijn ligt er een prachtige basis om het aantal gebruiksmogelijkheden van Koppeltaal uit te breiden. Te denken valt aan het automatisch terugschrijven van vragenlijstgegevens naar het EPD of het intakegesprek.”

Toekomstvast

Koppeltaal 2.0 is de toekomstvaste opvolger van de huidige release Koppeltaal 1.3. De sterke technische basis biedt volop ruimte voor nieuwe functionaliteiten én is minder complex om te ontwikkelen. Daarmee positioneert Koppeltaal zich tussen andere standaarden als MedMij en AORTA/LSP. En is het nu makkelijker om elementen van andere afsprakenstelsels opnieuw te gebruiken.

“Herbruikbaarheid biedt voordelen voor zorgaanbieders en hun leveranciers”, licht Buesink toe. “Hergebruik maakt nieuwe mogelijkheden sneller beschikbaar voor de zorg. Leveranciers hoeven minder te bouwen als zij hun applicaties in meerdere afsprakenstelsels aan willen bieden. Dat biedt meer ruimte voor beiden om betere oplossingen en daarmee betere zorg mogelijk te maken. Waar mogelijk en nodig heeft hergebruik en samenwerking met andere afsprakenstelsels daarom de voorkeur.”

Tenzinger en Minddistrict maken nog voor de kerst ingebruikname mogelijk voor hun gezamenlijke zorgaanbieders. De verwachting is dat Therapieland en Avinty, eveneens IT-deelnemers van de Koppeltaal-community, in januari zullen volgen. Tenslotte is er een andere groep leveranciers die momenteel begonnen zijn met het inbouwen van de nieuwe Koppeltaal-versie. De verwachting is dat hun oplossingen in de loop van 2024 beschikbaar zullen zijn om uit te wisselen met Koppeltaal.

“Voor de toekomstvaste doorontwikkeling van Koppeltaal kunnen zij daarbij vertrouwen op de gebundelde expertise van zorgaanbieders, leveranciers en regie-organisatie VZVZ in het afsprakenstelsel met financiering van de zorgverzekeraars.” 

Meer informatie voor zorgaanbieders: Zorgaanbieder | Koppeltaal 

Meer informatie voor leveranciers: IT-leverancier | Koppeltaal