Aansluiten als IT-leverancier

Heeft u klantvraag omtrent Koppeltaal maar nog geen passend antwoord? Neem contact op met onze adviseur Koppeltaal voor een afspraak. In dit eerste gesprek verkent u de mogelijkheden van Koppeltaal, leggen we uit hoe u IT-deelnemer van Koppeltaal wordt en maakt u kennis met onze organisatie. Wilt u na dit gesprek meer de inhoud van Koppeltaal in, dan plannen we een vervolgafspraak. Afhankelijk van uw informatiebehoefte bepalen we welke expertise vanuit Koppeltaal bij deze afspraak zal aansluiten.

Wanneer het resultaat van deze gesprekken leidt tot invulling van uw klantvraag en een definitief besluit om met de ontwikkeling van Koppeltaal aan de slag te gaan, dan verzoeken wij u het formulier ‘deelname Koppeltaal’ in te vullen en aan ons te retourneren.
Zodra wij het aanvraagformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons een email met de IT Deelnemersovereenkomst (inzage exemplaar) en een VerwerkersovereenkomstPDF (inzage exemplaar). Wanneer wij beide documenten ondertekend retour hebben ontvangen, kan gestart worden met de implementatie van Koppeltaal. Onze implementatie manager zal hierover contact opnemen om vervolgstappen af te stemmen. Met het ondertekenen van de IT overeenkomst wordt u ook lid van de IT deelnemersraad en onze technische community.

Aansluiten in 6 stappen

Stap 1 | Uitleg aansluitproces

De implementatiemanager Koppeltaal geeft uitleg van het ontwikkel- en implementatieproces.

Stap 2 | Bepalen use cases en cliëntreis

Welke Koppeltaal-berichten gaat u ontwikkelen? Daarvoor stelt u use cases op en formuleert u de cliëntreis. Vervolgens maakt u een technisch en functioneel ontwerp.

Stap 3 | Technische ondersteuning

Als nieuwe IT-deelnemer heeft u recht op 4 uur kosteloze ondersteuning om u op weg te helpen bij de ontwikkeling van de Koppeltaal-berichten. Een technische workshop is hier onderdeel van. Deze ondersteuning wordt verzorgd door de developer van de Koppeltaal-adapter.

Stap 4 | Het ontwikkeltraject

U gaat ontwikkelen op basis van technisch en functioneel ontwerp.

Stap 5 | Testen en acceptatie

Er zijn uitgebreide mogelijkheden om de ontwikkelde berichten te testen. Ons Koppeltaal Testteam adviseert u graag en kan ondersteuning bieden tijdens het testen. Wanneer u (een nieuwe versie van) een applicatie heeft ontwikkeld waarin nieuwe of veranderde berichtuitwisseling plaatsvindt in berichtstructuur richting de Koppeltaal-server, vindt acceptatie plaats door het Koppeltaal Testteam. Middels een demo toont u aan dat uw applicatie op correcte wijze kan communiceren met de Koppeltaal-server. Werkt de applicatie correct en voldoen de verstuurde en ontvangen berichten aan de architectuur van Koppeltaal, dan ontvangt u een acceptatiebrief.

Op de pagina Documentatie & tools vindt u meer informatie.

Stap 6 | Ketentest

Na de acceptatie kunt u de functionaliteit aanbieden aan GGZ-zorgaanbieders. Maar voordat zij met de door u ontwikkelde functionaliteit kunnen gaan werken, moet er een ketentest plaatsvinden. Tijdens deze test wordt de functionaliteit, zoals deze in de praktijk door de zorgaanbieder gebruikt gaat worden, getest. Een succesvolle ketentest wordt afgesloten met het ondertekenen van een Eigen Verklaring door de GGZ-zorgaanbieder, waarna de weg vrij is voor productie.

 

Hulpmiddelen

Koppeltaal heeft speciaal voor u een aansluittool ontwikkelt, die u helpt bij het inrichten en uitvoeren van uw project. Op de pagina Documentatie & tools vindt u hier meer informatie over.

De procesbegeleiding, ondersteuning bij testen en advies vanuit Koppeltaal zijn kosteloos.

 

Bekijk wie u al voor gingen