Een informatiestandaard

Koppeltaal gaat voor een informatiestandaard met eenduidige definities om de informatie vanuit applicaties toegankelijk te maken en informatie tussen applicaties uit te wisselen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke begrippen en standaarden die gebaseerd zijn op HL7/FHIR. Door de eenduidigheid van de uitwisseling ervaart de gebruiker dat deze naadloos van de ene naar de andere applicatie kan overschakelen met behoud van de meest actuele en betrouwbare behandelinformatie.

Wat is Koppeltaal?

Informatiemodel Koppeltaal

 

1. Informatiemodel

Het informatiemodel van Koppeltaal biedt een grafische weergave van alle applicaties in een ICT-landschap en (de duiding van) hun onderlinge verhouding. Het informatiemodel helpt zowel zorgaanbieders als IT-aanbieders bij de beschrijving van de informatie-architectuur in zijn geheel.

2. Technische infrastructuur

De technische infrastructuur is dat deel van Koppeltaal waar de samenwerking tussen het platform Koppeltaal-server en de aangesloten IT-applicaties wordt beschreven. IT-deelnemers die deel uitmaken van de Koppeltaal-community sluiten hun applicatie via een standaard koppelvlak aan op de Koppeltaal-server.

De Koppeltaal-server communiceert zelf in HL7/FHIR. Omdat nog niet alle aangesloten applicaties geschikt zijn voor HL7/FHIR wordt met behulp van adapters het berichtenverkeer vertaald naar de specifieke taal die een aangesloten applicatie spreekt. Er zijn reeds diverse adapters beschikbaar: Java, Python, PHP, .Net en C#.
 

Samenvattend biedt Koppeltaal een stekkerdoos waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie en waar nodig ondersteund door adapters.