Download hieronder de documentatie voor Koppeltaal 2.0.

url
Specificaties & Architectuur documentatie
url
Developer guide
url
Referentie-implementatie
url
FHIR profiel specificatie