Terug naar overzicht

Tweede werkgroepsessie ziekenhuizen

De toegevoegde waarde van Koppeltaal en de plaats van Koppeltaal in de ziekenhuisarchitectuur stonden centraal in de tweede sessie van de werkgroep Ziekenhuizen.

Aan de hand van een businesscase zijn de aanwezigen meegenomen in de opbrengst van Koppeltaal. Die liggen op een drietal punten:

  • Op het gebied van gebruik: verminderde registratielast en de mogelijkheid tot het verkrijgen van statusberichten over de behandeling
  • Financiële voordelen: besparing van kosten op ontwikkelen en implementeren, maar ook op het onderhoud en compliancy
  • Kwaliteitsverbetering van de zorg: het aanbod aan digitale mogelijkheden gecombineerd met het principe van 24/7 aanbieden van interventies levert nieuwe perspectieven op voor zorgverlener en patiënt.
     

Koppeltaal inbedden in de ziekenhuisarchitectuur

Veel ziekenhuizen puzzelen met de integratie van eHealth in hun applicatielandschap. Daarom was tijdens de eerste werkgroepsessie al het verzoek gedaan om Koppeltaal in verband te brengen met een standaard ziekenhuisarchitectuur. Daarom presenteerden we tijdens deze sessie een ‘globale architectuur voor een regionale en landelijke zorginfrastructuur’. Samen met de deelnemers is vastgesteld om deze verbeelding van een architectuur in een volgende werkgroepsessie verder te bespreken en te verfijnen.
 

Volgende sessie en ook deelnemen?

De volgende werkgroep ziekenhuizen wordt binnenkort gepland. Bent u verbonden aan een ziekenhuis of zelfstandige behandelkliniek en wilt u ook uitgenodigd worden voor de eerstvolgende werkgroepsessie?  Meld u dan aan via koppeltaal@vzvz.nl.