Terug naar overzicht

Terugkoppeling uitkomsten simulaties

Dinsdag 14 juni heeft de eerste terugkoppelingssessie plaatsgevonden waarin met IT-deelnemers de resultaten van de simulaties zijn besproken. Een vervolg op deze sessie vindt plaats op woensdag 22 juni. Zorg dat u erbij bent, want hier worden belangrijke knopen doorgehakt over een aantal onderwerpen die we in dit bericht verder toelichten.

FHIR-profiel: één Koppeltaal-taal

Koppeltaal 1.3 kent twaalf zogenaamde dialecten. Een dialect is een implementatie van Koppeltaal 1.3 bij één of meerdere GGZ-aanbieder, waarbij ieder dialect zijn eigen subset van gegevenselementen gebruikt. Dit is lastig, want nu moet iedere nieuwe aanbieder in zo een implementatie zich voegen naar de afspraken binnen die implementatie. De ervaring uit Koppeltaal 1.3 leert dat dit heel veel tijd kost. Er is geen sprake is van plug-and-play, terwijl dat juist één van de hoofddoelstellingen van Koppeltaal is. In de simulaties hebben we geïnventariseerd wat de verschillen zijn en streven we tijdens de review naar één dialect.
 

Aansluitpatronen

Door het uitvoeren van de simulaties hebben we ook zicht gekregen op hoe de verschillende applicaties aansluiten op Koppeltaal. Er werden patronen zichtbaar die, domeinonafhankelijk, voor leveranciers nuttig zijn als guidance bij het aansluiten van hun applicaties. We noemen deze patronen aansluitpatronen.

Een leverancier inventariseert welke rollen zijn applicatie in het Koppeltaal-domein speelt. Vervolgens kan de leverancier de bijbehorende aansluitpatronen als guidance kan gebruiken bij het aansluiten van zijn applicatie.
 

Migratie

Tijdens de simulaties is onderzocht hoe we het beste kunnen migreren. Lessen uit eerdere simulaties zijn meegenomen in latere simulaties waardoor een steeds beter beeld ontstond. Uiteindelijk bleek ook de voorkeur om voor alle topologieën de migratie op een gelijke technische wijze te laten verlopen. Dit blijkt in de praktijk mogelijk. Daarmee is er één voorkeursstrategie ontstaan, die nu verder wordt getoetst en aangevuld.
 

Review gevraagd aan technische community

Bovengenoemde drie onderwerpen zijn op 14 juni uitgebreid toegelicht en besproken. Op 22 juni wordt hier een vervolg aan gewijd. IT-deelnemers wordt met nadruk gevraagd voor die tijd reactie te geven op voorstelde plannen. Hierover heeft de community een e-mail gekregen met de besproken documentatie. Heeft u deze e-mail niet gekregen en/of bent u niet uitgenodigd voor het vervolg op 22 juni? Neem dan contact op met koen.langeslag@vzvz.nl.