Terug naar overzicht

Opnieuw succesvolle hackathon Koppeltaal 2.0

In september 2021 organiseerde het projectteam Koppeltaal 2.0 een eerste hackathon. Hiermee doen leveranciers ervaring op bij het bouwen van de nieuwe Koppeltaal-functionaliteit. Philips VitalHealth en Therapieland trapten af en gaven naderhand aan blij verrast te zijn met de nieuwe versie van Koppeltaal. Op 15 december 2021 vond een tweede hackathon plaats. Tenzinger en Topicus deden mee. Wederom waren de geluiden positief.

De deelnemers gingen aan de slag met vier use cases. In 7,5 uur -inclusief pauzes en uitleg- waren ze allemaal succesvol afgerond. Aan het einde van de dag kon de gebouwde code van Tenzinger de gebouwde code van Topicus opstarten en konden gegevens volgens de standaarden worden uitgewisseld met de zogenoemde FHIR-service (dit is een server waar cliënt- en behandelgegevens zijn opgeslagen).

Niels Benen van Tenzinger hield het kort: “Dit is niet al te lastig”. Een goed teken dus.

Een kleine kanttekening: de hackathon richt zich specifiek op de techniek voor gegevensverkeer en de launch tussen applicaties. Er werden vijf technieken aangeleerd, die nodig zijn om met Koppeltaal te kunnen werken. Het aanpassen van applicaties valt hier buiten scope. Dit is namelijk ook afhankelijk van de Koppeltaal gerelateerde functionaliteit en de complexiteit in een applicatie.