Terug naar overzicht

Maak kennis met nieuwe Koppeltaalgebruiker: Wild Sea

Van games naar online interventie

Technische en creatieve uitdagingen, gecombineerd met een continue ontdekkingstocht om steeds beter te worden. Dat leidde Wild Sea begin dit jaar naar een aansluiting met Koppeltaal. Een bijzondere stap voor het Groningse bedrijf, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van games, websites, applicaties en mulitmediapresentaties? Niet als je het aan technisch directeur Joost Nuijten vraagt.

Jarenlange ervaring gecombineerd met grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen in het digitale domein, bracht Wild Sea bij de ontwikkeling van het online interventieplatform Grip op gebruik. Nuijten: “Het programma is speciaal gemaakt voor de ggz en sluit naadloos aan op de insteek van Wild Sea om een constructieve bijdrage te leveren aan een betere en mooiere wereld. Nieuwe wegen, nieuwe avonturen en volledig aansluitend bij het motto van ons bedrijf: ‘a smooth sea never made a skilled sailor!’”

Specialisatie zorg

Wild Sea doet alles wat met internet te maken heeft. Dat is breed, weet ook Nuijten. “Op dit moment zijn we bezig om ons verder te specialiseren in de zorg. We hebben veel voor de zorg gewerkt, en zijn daar nog steeds mee bezig. Het mooie aan oplossingen ontwikkelen voor deze sector is dat je heel actief meewerkt aan het verbeteren van maatschappelijke vraagstukken. In de toekomst willen we onze zorgtak dan ook los gaan positioneren en onderbrengen onder een nieuw bedrijf waar al onze zorgactiviteiten onder vallen. Op dit moment is dit nog niet zo ver en valt deze tak nog onder Wild Sea.”

Grip op gebruik

Vanuit de focus op zorg is Wild Sea bezig om een eHealthplatform op te zetten. Nuijten: “Dit platform maakt het mogelijk om eHealth-applicaties makkelijk als een soort legomodel in elkaar te klikken en vervolgens te koppelen aan een EPD-systeem.” Zo heeft Wild Sea een platform ontwikkeld voor een online interventie in de verslavingszorg: Grip op gebruik. “Als je bijvoorbeeld gebruiker bent van cannabis en je ondervindt hier bepaalde problemen van, dan kun je via Grip op gebruik een traject volgen om meer inzicht te krijgen in je gebruik, minder te gebruiken of zelfs te stoppen. Het platform faciliteert opdrachten die je uit kunt voeren en contactmomenten met een hulpverlener. Wanneer je dit breder trekt dan is zo’n zelfde interventie relevant voor elke vorm van verslaving, en zelfs daarbuiten: elke behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.”

Koppeling platform en EPD

Al vrij snel ontdekte Nuijten dat applicaties koppelen aan een EPD een van de grote frustraties is binnen ggz-instellingen. ‘Dat is moeilijk en lastig. In eerste instantie hadden we het idee om zelf een koppelproduct te ontwikkelen, maar na enig onderzoek kwamen we terecht bij Koppeltaal. Ik heb contact opgenomen en kwam al vrij snel tot de conclusie dat Koppeltaal er is om marktpartijen te helpen en dat er juist in samenwerking veel kansen liggen. Sinds begin dit jaar zijn we dan ook bezig met de integratie van Koppeltaal 2.0. Deelname aan een hackathon begin april 2023 zorgde ervoor dat snel duidelijk werd hoe alles precies werkt.”

Nieuwe usecase

In het geval van Grip op gebruik komt er naast koppeling nog een uitdaging bij kijken, vertelt Nuijten. Namelijk het feit dat iemand die het traject doorloopt vaak liever anoniem wil blijven. “Stel je voor: je komt bij je huisarts en daar blijkt dat je eigenlijk te veel cannabis gebruikt. De drempel om vervolgens mee te doen aan Grip op gebruik is dan waarschijnlijk lager wanneer je dit anoniem kunt doen, dan wanneer je al je gegevens door moet geven. Zo’n usecase, waarbij je vanuit een anonieme situatie kan deelnemen aan een traject, zit nog niet in Koppeltaal. Samen met Marcel Schrauwen en Zweder Bergman  zijn we dit verder aan het uitwerken. Het geeft een goed gevoel dat we, ondanks dat we nieuw zijn met Koppeltaal, toch al een interessante bijdrage kunnen leveren met zo’n nieuwe usecase.”

Vervolg

Wild Sea is op dit moment bezig om Koppeltaal te integreren met het eHealth platform. Ze hopen binnenkort met Grip op Gebruik een testcase te gaan draaien. Nuijten legt uit dat het daarbij vaak het verhaal van de kip en het ei is: “Enerzijds hebben wij de zorgaanbieder nodig om echt aan de slag te kunnen en het product helemaal af te maken, maar anderzijds willen zorgaanbieders liefst pas meedoen wanneer we iets af hebben. De uitdaging is dus om de goede timing en partners te vinden en daar hebben we alle vertrouwen in! Er is vraag naar de usecase met anonimiteit, dus het zou best eens kunnen dat dit doorgezet wordt naar een officiële uitbreiding van Koppeltaal. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.”

Ook onderdeel worden van de Koppeltaal-community?

Sluit aan als IT-deelnemer

Aan de slag als zorgaanbieder