Terug naar overzicht

Klaar voor de migratie van Koppeltaal 1.3 naar Koppeltaal 2.0

Samen met de community van zorgaanbieders en leveranciers werkt Koppeltaal toe naar de implementatie van de nieuwe standaard Koppeltaal 2.0. Hiervoor is gezamenlijk een draaiboek voor migratie van de huidige gebruikende zorgaanbieders ontwikkeld.

Koppeltaal 2.0 is de toekomstvaste opvolger van de huidige release Koppeltaal 1.3. Gebruikers en IT-deelnemers werken nauw samen met Koppeltaal aan deze nieuwe release van de standaard. Op een sterke technische basis is nu meer ruimte voor alle nieuwe functionaliteiten én is de complexiteit voor ontwikkelaars significant verkleind. De verwachting is dat deze nieuwe versie eenvoudiger is te implementeren dankzij een architectuur met gebruik van de meest actuele inzichten en (inter)nationale standaarden. 

Een goede stap richting de toekomst waarin de Koppeltaal community een wezenlijke bijdrage wil blijven leveren aan passende zorg door de toegankelijkheid van digitale interventies voor zowel behandelaar, cliënt als verwante(n) te vereenvoudigen. 

 

Voorbereiding

Op dit moment gebruiken bijna 50 zorgaanbieders Koppeltaal 1.x voor betere digitale zorg. Om een sluitend systeem te updaten naar een nieuwe versie, moeten een aantal stappen zorgvuldig worden doorlopen waardoor de overgang van Koppeltaal 1.x naar Koppeltaal 2.0 geen belemmering zal zijn voor behandelaars en cliënten. 

Daarom is in februari een project opgestart om deze migratie zorgvuldig voor te bereiden samen met IT-deelnemers Tenzinger, Therapieland, Avinty en Minddistrict. Met dit projectteam keken we naar de technische impact en hoe de onderlinge coördinatie en samenwerking georganiseerd is. Tijdens verschillende sessies werden ervaringen en input gedeeld en gebundeld. Daarbij was ook een open sessie met input van diverse zorgaanbieders en andere IT-deelnemers. 
 

Migratie draaiboek

Zo hebben we samen toegewerkt naar een duidelijk draaiboek voor de overstap.
In dit draaiboek hebben we alle stappen vastgelegd voor een soepele overstap van KT1.3 naar KT2.0. zodat alle huidige gebruikende zorgaanbieders en hun leveranciers precies weten hoe deze migratie efficiënt en effectief samen te doen met faciliterende ondersteuning vanuit Koppeltaal en de community.

Het hele draaiboek voor migratie al inzien? Kijk dan op Migratie draaiboek 
Binnenkort wordt Koppeltaal 2.0 gelanceerd, voor nieuwe gebruikers én voor gebruikers die migreren vanaf een eerdere versie. Hierover zal natuurlijk een nieuwsbericht volgen; op de website, en op de social media.

Meer weten over Koppeltaal 2.0? Klik Koppeltaal 2.0
De meest actuele versie van standaard Koppeltaal 2.0 is online te vinden op pagina Documentatie

Koppeltaal 2.0 komt eraan! In het migratiedraaiboek vind je alle stappen waarmee je betrouwbaar en volledig kunt overstappen van versie 1.3 naar 2.0.