Terug naar overzicht

Eigenaarsraad Koppeltaal is geïnstalleerd

Sinds 1 januari 2022 is Koppeltaal officieel onderdeel geworden van VZVZ. Daarmee is een verandering in de bestuursstructuur van Koppeltaal een logisch gevolg; immers Stichting Koppeltaal is opgeheven en daarmee ook het Algemeen Bestuur. Koppeltaal gaat werken met een Eigenaarsraad waarin de nauwe betrokkenheid van zorgaanbieders en leveranciers binnen Koppeltaal wordt gecontinueerd.
Governance Koppeltaal

Nieuwe Koppeltaal structuur

Nog net in het oude jaar 2021 vond de eerste Eigenaarsraad Koppeltaal plaats. De Eigenaarsraad is de eerste in het oog springende verandering bij de overgang van Koppeltaal naar VZVZ. In de Eigenaarsraad vindt overleg plaats tussen zorgaanbieders uit de Gebruikersraad, IT-leveranciers uit de IT-deelnemersraad en VZVZ. Zij vormen samen een actuele en brede representatie van de gehele community van Koppeltaal. De Eigenaarsraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de bestuurder VZVZ over strategische onderwerpen die de ontwikkeling raken van Koppeltaal.

Met deze structuur worden de expertise en kennis van zorgaanbieders en leveranciers gecombineerd met de expertise van VZVZ op het gebied van beheer, interoperabiliteitsvraagstukken en afsprakenstelsels. Alle partijen aan tafel geeft de beste garantie op een effectieve en efficiënte ontwikkeling en implementatie.
 

Eerste Eigenaarsraad

De allereerste agenda was een mooie weerspiegeling van waar Koppeltaal nu staat. Gestart werd met kennismaking en het bespreken van ieders rol in de Eigenaarsraad. Deze rollen waren al voorbereid in een gezamenlijke notitie van Jeanette Ploeger (voorzitter IT-deelnemersraad), Adriaan Blankenstein (bestuurder VZVZ) en Rogier van der Hooft (voorzitter Eigenaarsraad). Vervolgens werden vanuit de Gebruikersraad, IT-deelnemersraad en VZVZ onderwerpen ingebracht die nu spelen aan de vraagzijde, de aanbodzijde en op stelselniveau. Daarnaast was er natuurlijk ook ruim aandacht voor de voortgang van Koppeltaal 2.0 als strategisch belangrijke release.

Tenslotte ook de praktische inrichting van agendaplanningen, waarbij ook de agendaplanningen van de IT-deelnemersraad en Gebruikersraad zijn afgestemd. De vertegenwoordigers in de Eigenaarsraad kunnen zo tijdig onderwerpen met hun achterban voorbereiden en het resultaat terugkoppelen. VZVZ faciliteert alle raden met secretariële dienstverlening en ondersteunt voorzitters in de voorbereiding.

Voorzitter Rogier besloot de vergadering met de constatering dat “het goed is dat de Eigenaarsraad nu is gestart en de scope van onderwerpen voor de toekomst helder is vastgesteld. We kunnen uitkijken naar een mooi jaar met nieuwe ontwikkelingen voor Koppeltaal.”
 

Samenstelling Eigenaarsraad

De komende periode wordt de Eigenaarsraad nog met een paar leden vanuit de IT-deelnemers en Gebruikersraad aangevuld. Dit zijn momenteel de leden van de Eigenaarsraad:

  • Rogier van der Hooft, voorzitter Eigenaarsraad (CbusineZ)
  • Dirk Kanters, voorzitter Gebruikersraad (GGZ Eindhoven)
  • Dietmar Griep, lid (GGZ Parnassia)
  • Jeanette Ploeger, voorzitter IT-deelnemersraad (MindDistrict)
  • Joris Smits, namens VZVZ