Terug naar overzicht

Effecten migratie naar Koppeltaal 2.0 nu inzichtelijk

Verschillende zorgaanbieders hebben samen met hun leverancier(s) deelgenomen aan zogenoemde simulaties. Hierbij is in kaart gebracht hoe de nieuwe versie van Koppeltaal te implementeren. Door alle simulaties naast elkaar te leggen, kunnen we zien waar de verschillen zitten en hoe Koppeltaal 2.0 daarop moet inspelen. Uiteindelijk is het doel om een nieuwe Koppeltaal-versie neer te zetten die plug-and-play is te implementeren. Een versie waarmee de zorgaanbieder eenvoudig modules van andere leveranciers kan toevoegen aan het behandelproces.

De simulaties werden gedaan onder een groep die representatief is voor de totale groep van de bijna 50 Koppeltaal-gebruikers. Op dinsdag 14 juni en woensdag 22 juni zijn de resultaten van de simulaties teruggekoppeld aan de leveranciers. Terugkoppeling aan de zorgaanbieders vond plaats op dinsdag 28 juni en afgelopen woensdag 6 juli.
 

De simulaties waren een goede manier om meer kennis te krijgen over Koppeltaal 2.0 en de bestaande use cases te valideren op haalbaarheid en eventuele aandachtspunten vroegtijdig te signaleren. - Jeroen Gent, product owner bij Tenzinger.
 

Naar één taal

De simulaties maakten inzichtelijk hoe de verschillende combinaties van applicaties de huidige versie van Koppeltaal hebben ingebouwd. Hieruit is één nieuw Koppeltaal-profiel samengesteld, dat de projectgroep Koppeltaal 2.0 aan de toehoorders ter review heeft voorgelegd als één Koppeltaal-taal. Meer hierover leest u in het artikel 'Met één profiel wordt Koppeltaal plug and play'.
 

Aansluitpatronen en migratie naar Koppeltaal 2.0

De aansluitpatronen van de leveranciers met hun zorgaanbieders zijn ook in kaart gebracht. Deze geven leveranciers inzicht en richtlijnen hoe zij het beste op Koppeltaal 2.0 kunnen aansluiten. Verder is een eerste voorstel gedaan voor een migratiestrategie. Dit is belangrijk, omdat we een zo geruisloze overgang van Koppeltaal 1.3 naar Koppeltaal 2.0 willen verzorgen. We hebben een manier gevonden waarop de migratie eenvoudig uitgevoerd kan worden, ondanks de geconstateerde verschillen tussen de huidige implementaties.
 

Besluitvorming

De reviewronde is inmiddels beëindigd. Momenteel wordt alle feedback verwerkt en aan de visiegroep voorgelegd. Een finale versie verschijnt binnenkort op de website.