Terug naar overzicht

IT-deelnemersraad

16 november
15.00 - 17.00
Online - Teams

In de IT-deelnemersraad zijn alle IT-deelnemers op strategisch en tactisch niveau vertegenwoordigd. Veelal vanuit hun rol als (product)manager. De IT-deelnemersraad zorgt voor inspraak en medezeggenschap in de strategische en tactische keuzes ten behoeve van de doorontwikkeling van Koppeltaal als informatiestandaard.