Terug naar overzicht

IT-deelnemersraad

17 mei
10.00 - 12.00
Online

In de IT-deelnemersraad zijn alle IT-deelnemers op strategisch en tactisch niveau vertegenwoordigd. Veelal vanuit hun rol als (product)manager. De IT-deelnemersraad zorgt voor inspraak en medezeggenschap in de strategische en tactische keuzes ten behoeve van de doorontwikkeling van Koppeltaal als informatiestandaard.