Terug naar overzicht

Gebruikersraad

12 september
15.00 - 17.00
Online - Teams

De Gebruikersraad zorgt voor inspraak en medezeggenschap in de ontwikkelagenda van Koppeltaal als informatiestandaard. De Gebruikersraad geeft sturing aan de roadmap, productontwikkeling en keuzes op organisatorisch niveau. In de Gebruikersraad zijn alle zorgaanbieders vertegenwoordigd die zich via een ‘Letter of Commitment’ (LOC) hebben gecommitteerd aan Koppeltaal.