Terug naar overzicht

Eigenaarsraad

31 mei
15.00 - 16.30

De Eigenaarsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgaanbieders en IT-deelnemers en heeft een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiging vanuit VZVZ. De Eigenaarsraad voorziet de Raad van Bestuur van VZVZ van zowel gevraagd als ongevraagd advies op onderwerpen die de ontwikkeling van Koppeltaal raken. De Eigenaarsraad komt vier keer per jaar bijeen.