Koppeltaal 2.0 geschikt voor de toekomst

Koppeltaal is een standaard in wording die voorziet in een afsprakenstelsel, communities van zorg- en IT-aanbieders en een standaard voor het uitwisselen van gegevens. Op dit moment heeft het vooral de gedaante van een technische oplossing die voorziet in een Koppeltaal-server die de uitwisseling van gegevens tussen systemen ondersteunt. De huidige standaard is gebaseerd op de HL7-draft-standaard FHIR DSTU1. Koppeltaal zorgt voor de uitwisseling van berichten en gegevens tussen de systemen van een IT-landschap binnen een zorgdomein (lees: een GGZ-instelling).

De huidige, eerste versie (1.0) van Koppeltaal dateert uit medio 2015. In die tijd was Koppeltaal het eerste stelsel in productie dat gebruik maakte van deze nieuwe variant van HL7. In de jaren daarna is deze iteratief uitgebouwd tot de huidige versie 1.3.5. Inmiddels maken meerdere GGZ-aanbieders en IT-deelnemers binnen de 1e en 2e-lijns GGZ gebruik van Koppeltaal en sluiten meerdere leveranciers en zorgaanbieders binnenkort ook aan. Mede door de financiële stimulans van de VIPP GGZ-regeling zal binnenkort 65% van de top 34 GGZ-instellingen gebruik maken van Koppeltaal.

Al in 2017 wordt de noodzaak gevoeld om in de nabije toekomst Koppeltaal te voorzien van een stevige FHIR-basis die aan moet kunnen sluiten op andere stelsels zoals MedMij. In dat jaar worden de eerste plannen uitgewerkt in een whitepaper Koppeltaal 2.0 voor de realisatie van Koppeltaal 2.0, gebaseerd op de op dat moment nieuwste FHIR STU3-standaard (ontwikkeling nu volgens FHIR R4-standaard) en een ander uitwisselingsmechanisme op basis van zogenaamde RESTful API’s. Eind september 2019 besluit het bestuur van Koppeltaal om Koppeltaal 2.0 uit te voeren. Dit gezien de stijgende behoefte aan een nieuwe versie van Koppeltaal vanuit zowel IT-leveranciers als zorgaanbieders. De ambitie is enerzijds de sterk toegenomen belangstelling vanuit de markt beter te bedienen, en anderzijds een belangrijk deel van de huidige beperkingen van Koppeltaal weg te nemen.

Doelstellingen

 • Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het behandelproces door de toegankelijkheid van digitale interventies voor zowel behandelaar, cliënt als verwante(n) te vereenvoudigen. Hierbij is behoefte van de GGZ-zorgaanbieders leidend.
   
 • De wens vanuit GGZ-zorgaanbieders, zorgverzekeraars en IT-deelnemers tot een Koppeltaal-standaard die sneller, eenvoudiger en goedkoper is te realiseren en implementeren, waarmee het voor partijen interessanter wordt om Koppeltaal te adopteren en door “plug and play” keuzevrijheid van eHealth-toepassingen mogelijk is.
   
 • De kans om tot een herijking te komen van de gebruikte technische standaarden van Koppeltaal waarmee Koppeltaal een stevigere en meer actuelere technische basis verkrijgt die ook geschikt is voor verdere doorontwikkeling. De keuze is daarbij om als uitgangspunt de meest actuele versie van HL7 FHIR, R4 te adopteren.
   
 • Koppeltaal geschikt te maken voor niet alleen verdere groei en adoptie binnen het GGZ-domein, maar ook voor andere sectoren zoals de tweedelijns curatieve gezondheidszorg.
   
 • Het hebben van een passende beheerorganisatie voor beheer, opschaling en verdere doorontwikkeling tegen aanvaardbare kosten.

Blijf op de hoogte

Op de Koppeltaal-website en in de Koppeltaal-nieuwsbrief leest u regelmatig updates over het verloop van het project Koppeltaal 2.0. Lees hieronder de nieuwsberichten terug:

28 oktober 2021 - Succesvolle hackathon Koppeltaal 2.0

4 oktober 2021 - Koppeltaal 2.0 klaar voor hackathons en simulaties

24 juni 2021 - Koppeltaal 2.0 bijna klaar voor testen

22 maart 2021 - Eerste afgeronde sprint levert eerste contouren Koppeltaal 2.0 op

18 januari 2021 - Koppeltaal 2.0 komt op stoom

1 oktober 2020 - Koppeltaal 2.0

Opname webinar Koppeltaal 2.0 van 6 april 2021