Informatiestandaard

Samen met IT-deelnemers en zorgaanbieders ontwikkelt Koppeltaal een standaard. Deze standaard gaat de komende jaren bepalend worden voor de wijze waarop in de zorg informatie uit digitale interventies wederkerig met platformen wordt uitgewisseld.  

Koppeltaal maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande standaarden. HL7 FHIR [spreek op z’n Engels uit als ‘fire’] is de technische taal die binnen Koppeltaal gebruikt wordt. Een aantal standaard FHIR-resources worden gebruikt in de informatie-uitwisseling. De gebruikers van deze taal zijn architecten, informatieanalisten en ontwikkelaars van servers, EPD’s, portalen, eHealth, serious games en ROM-vragenlijsten. HL7 FHIR versie 3 is momenteel de leidende taal bij zorgtoepassingen.

Meer over de Koppeltaal-infrastructuur