Waarom aansluiten?

In de geestelijke gezondheidszorg worden steeds meer digitale toepassingen gebruikt ter ondersteuning en aanvulling van direct persoonlijk contact tussen behandelaar en cliënt. In sommige situaties vinden zelfs belangrijke onderdelen van de behandeling volledig plaats met digitale middelen. De term die gebruikt wordt voor behandelprocessen waarin persoonlijk contact wordt gecombineerd met digitale middelen is blended care.

Koppeltaal is dé standaard die GGZ-zorgaanbieders in staat stelt om behandelprocessen, waarin eHealth en blended care wordt toegepast, beter toegankelijk te maken voor behandelaar en cliënt. Koppeltaal biedt een toekomstvaste oplossing met een groot aantal voordelen voor GGZ-zorgaanbieders en IT-deelnemers. We zetten ze graag voor u op een rij:

 1. Koppeltaal voorkomt herhaalde investering in koppelvlakken. Met Koppeltaal zijn losse point-to-point koppelingen verleden tijd. De Koppeltaal-koppeling is herbruikbaar en borgt daarmee de onafhankelijkheid van specifieke IT-leveranciers.
   
 2. Koppeltaal vergroot de keuze(vrijheid) in ROM- en eHealth-modules. Aansluiten bij Koppeltaal betekent keuzevrijheid en verbreding in aanbod van EPD, ROM en eHealth door interoperabiliteit in de producten van het grote aantal Koppeltaal IT-deelnemers. Uitwisseling tussen hun applicaties of modules verloopt eenvoudig via één en dezelfde standaard koppeling: Koppeltaal.
   
 3. Koppeltaal stelt u in staat om een ‘best of breed’ portfolio aan te bieden in uw behandeltrajecten. Koppeltaal maakt het mogelijk om flexibel specifieke modules en applicaties van andere leveranciers te ontsluiten. Zo worden eHealth-modules eenvoudiger en breder toegankelijk voor zorgaanbieders.
   
 4. Koppeltaal ontzorgt omdat de regie op Koppeltaal bij VZVZ is belegd. Security, privacy en performance van het systeem wordt geborgd door VZVZ. De dienstverlening van VZVZ wordt volledig betaald door Zorgverzekeraars Nederland.
   
 5. Koppeltaal is een toekomstvaste investering omdat Koppeltaal gebruik maakt van de open, internationale technische standaard HL7-FHIR.
   
 6. Koppeltaal faciliteert de samenwerking in de Koppeltaal-community met betrekking tot gewenste doorontwikkelingen. GGZ-zorgaanbieders, IT-deelnemers en VZVZ bepalen samen de koers voor de toekomst.
   
 7. Koppeltaal biedt een open, geaccepteerde en veelvuldig toegepaste standaard. Dit betekent transparantie en zekerheid in dialoog tussen leverancier(s) onderling en met zorgaanbieders. 


Kostenbesparing

 • Eenmalige investering in één herbruikbare koppeling in plaats van steeds weer de kosten van afzonderlijke point-to-point-koppelingen (lees: 1x initiële kosten, testcapaciteit, onderhoud licentie etc. in plaats van per point-to-point-koppeling).
   
 • Geen nieuwe ontwikkelkosten maar gebruikmaken van een bestaande en beproefde standaard.
   
 • Vooraf duidelijkheid over projectkosten en een verkort implementatieproces vanwege transparantie en voorspelbaarheid dankzij de Koppeltaal-standaard.
   
 • Mogelijkheid tot afname op module-niveau waarbij voorheen een licentie voor het hele platform nodig was.
   

Voordelen voor behandelaar en cliënt

 • Verbreding in aanbod van eHealth en ROM zorgt voor betere zorg op maat. Specifieke apps komen eenvoudig beschikbaar om specifieke doelgroepen te behandelen.
   
 • Behandelaar en cliënt hebben in één werkomgeving direct een volledig overzicht van de behandeling. De behandelaar vanuit zijn behandelplatform (veelal EPD) en de cliënt vanuit zijn eigen portaal (vaak eHealth-platform of cliëntportaal).
   
 • Minder registratielast voor behandelaar: gegevens hoeven maar één keer vastgelegd te worden, om ze vervolgens in meerdere systemen te gebruiken. Én de behandelaar heeft een eenvoudig overzicht van de complete behandeling op één gewenste plek.
   
 • Dankzij eenmalig registreren en werken vanuit één werkomgeving is géén sprake meer van dossierversnippering en werkt behandelaar vanuit één gewenste omgeving met accurate gegevens van de behandeling.
   
 • De behandelaar krijgt voortdurend (tussentijdse) statusupdates over acties, taken, doelen, reacties, resultaten en lopende of stagnerende (sub)activiteiten van de cliënt. Dankzij deze transparantie kan de behandelaar tijdig en accuraat bijsturen indien nodig.
   
 • Grotere betrokkenheid en motivatie van cliënt bij behandeling. Men leert zelf de regie te houden in het dagelijks leven. Cliënten gebruiken actiever het eHealth-platform, uitslagen en leermaterialen voor zelfmanagement. 

 

Sluit aan als zorgaanbieder

Sluit aan als IT-leverancier