Verbinding met de praktijk

Uniek aan Koppeltaal is de community gebaseerde aanpak. De gedachte hierachter is dat we elkaar nodig hebben om te kunnen innoveren. Koppeltaal kent drie verschillende communities:

  • de Gebruikersraad
  • de IT-deelnemersraad
  • de Technische Community

Iedere community draagt bij aan het verder ontwikkelen van Koppeltaal vanuit zijn eigen doelgroep. Met communities bundelen we de krachten tussen zorgaanbieders en IT-leveranciers, om gezamenlijk te werken naar een optimale werkomgeving met digitale interventies voor behandelaren en cliënten.

Gebruikersraad

In de Gebruikersraad zijn alle zorgaanbieders vertegenwoordigd die zich via een ‘Letter of Commitment’PDF hebben gecommitteerd aan Koppeltaal. Zij vertegenwoordigen de behoeften en doelen namens de zorgaanbieders en geven richting, kaders en input voor het gebruik van Koppeltaal binnen de zorgorganisatie.

Iedere zorgaanbieder die zich aansluit bij Koppeltaal, is verplicht om één vertegenwoordiger (middenmanagement of hoger) aan te wijzen die als vertegenwoordiger deelneemt aan de Gebruikersraad.

Meer over de Gebruikersraad

 

eHealth-, ROM- en EPD-leveranciers committeren zich via een IT-deelnemersovereenkomstPDF aan het ontwikkelen van Koppeltaal. Zij worden IT-deelnemers genoemd. IT-deelnemers zijn in twee verschillende communities vertegenwoordigd: de IT-deelnemersraad en de Technische Community.

IT-leveranciers die aansluiten op Koppeltaal zijn verplicht minimaal één vertegenwoordiger aan te wijzen voor deelname aan zowel de IT-deelnemersraad (managementniveau) als de Technische Community (architecten, beheerders).

IT-deelnemersraad

De IT-deelnemersraad behartigt de belangen en behoeften van alle IT-deelnemers op tactisch en strategisch niveau. Het is een community waarin het (product)management van alle IT-deelnemers tezamen komt om Stichting Koppeltaal op strategische en tactisch niveau te adviseren ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal als informatiestandaard. Daarnaast heeft de IT-deelnemersraad tot doel om de wensen van GGZ-zorgaanbieders (opgehaald uit de GGZ-deelnemersraad) te bundelen in een roadmap voor de komende jaren.

Meer over de IT-deelnemersraad

 

Technische Community

De Technische Community is een operationele community van IT-architecten. Alle IT-deelnemers zijn in de Technische Community vertegenwoordigd met één of twee IT-architecten. De Technische Community werkt en denkt mee bij het functioneel en technisch ontwerpen van nieuwe releases van Koppeltaal. Zij zijn tevens het klankbord om te borgen dat releases aansluiten op bestaande processen van IT-deelnemers.

Meer over de Technische Community