Het verhaal achter Koppeltaal

Het verhaal van Koppeltaal begint in 2013 bij de wens van enkele GGZ-zorgaanbieders om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme. Met financiering van CbusineZ, de investeringstak van zorgverzekeraar CZ, werken een aantal zorgaanbieders samen aan de ontwikkeling. De initiërende GGZ-zorgaanbieders Amarant, Antes, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Eindhoven, Mentaal Beter, Mondriaan en Parnassia realiseren zich dat de game samen moet kunnen werken met de verschillende IT-systemen die de instellingen gebruiken, bijvoorbeeld met de eHealth-platforms en de EPD's. Er wordt besloten om een bij de game passende integratielaag te ontwerpen waarmee de instellingen op een standaard manier op de verschillende applicaties aan kunnen sluiten.

Koploper in gebruik van FHIR

Samen met hun leveranciers en hulp van adviseurs en ontwikkelaars bouwen ze in een open community de integratielaag. Daarbij besluiten zij gebruik te gaan maken van de nieuwe internationale berichtenstandaard HL7 FHIR voor brede toepasbaarheid van Koppeltaal als nationale standaard. Daarmee is Koppeltaal nationaal koploper in gebruik van FHIR voor haar zorgcommunicatie. In 2016 sluiten EPD-leveranciers zich aan bij de technische community.

Oprichting Stichting Koppeltaal

De samenwerking tussen betrokken partijen leidt op 1 januari 2015 tot de oprichting van Stichting Koppeltaal. Ook de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) ziet het belang van het realiseren van een koppeltaal en wordt in 2016 lid van het bestuur. Zij stimuleert met een eenmalige financiële bijdrage de koppelingen met ROM-applicaties. Voor structurele financiering wordt jaarlijks beroep gedaan op de Taskforce van Zorgverzekeraars Nederland.

Focus op intensiveren van gebruik

Na deze initiële periode, met accent op realisatie en eerste gebruik, verlegt de Stichting vanaf 2016 haar focus naar het intensiveren van het gebruik van Koppeltaal, het aansluiten van deelnemende GGZ-zorgaanbieders, eHealth-interventies, EPD- en ROM-systemen. VZVZ wordt benaderd om met haar expertise deze doelstellingen te realiseren. Per 1 juli 2017 is VZVZ verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de Koppeltaal-werkorganisatie, het beheer en de doorontwikkeling van Koppeltaal.

Voor groei van het gebruik heeft Stichting Koppeltaal sindsdien nadrukkelijk en intensief contacten gelegd met de gehele markt van GGZ-zorgaanbieders en IT-leveranciers. Dit heeft geleid tot verdere groei in aangesloten partijen en in aantallen betrokken behandelingen en cliënten.

Verkenning naar gebruik buiten de GGZ-sector

In 2020 neemt de belangstelling voor gebruik van Koppeltaal buiten de GGZ-sector snel toe. In goed overleg zal Ziekenhuis Bernhoven samen met Stichting Koppeltaal een pilot uitvoeren voor gebruik van Koppeltaal in behandelingen binnen een openbaar ziekenhuis. Dit is de eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden voor toepassing van Koppeltaal buiten de GGZ-sector.