Icoon
Gebruikers icoon
Community voor zorgaanbieders

Gebruikersraad

In de Gebruikersraad zijn alle zorgaanbieders vertegenwoordigd die zich via een ‘Letter of Commitment’ hebben gecommitteerd aan Koppeltaal. Zij vertegenwoordigen de behoeften en belangen namens zorgaanbieders en geven richting, kaders en input voor het gebruik van Koppeltaal binnen de zorgorganisatie.

Meer over de Gebruikersraad
Cliënt wijst iets aan op tablet

Icoon
Pijlen icoon
Community voor IT-deelnemers

IT-deelnemersraad

De IT-deelnemersraad behartigt de belangen en behoeften van alle IT-deelnemers op tactisch en strategisch niveau. Het is een community waarin het (product)management van alle IT-deelnemers samen komt om VZVZ op strategisch en tactisch niveau te adviseren over de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal als informatiestandaard. Daarnaast heeft de IT-deelnemersraad tot doel om de wensen van zorgaanbieders (opgehaald uit de Gebruikersraad) te bundelen in een roadmap voor de komende jaren.

Meer over de IT-deelnemersraad
Ontwikkelaars

Icoon
Functionaliteiten icoon
Community voor IT-architecten

Technische Community

De Technische Community is een operationele community van IT-architecten. Alle IT-deelnemers zijn in de Technische Community vertegenwoordigd met één of twee IT-architecten. De Technische Community werkt en denkt mee bij het functioneel en technisch ontwerpen van nieuwe releases van Koppeltaal. Zij zijn tevens het klankbord om te borgen dat releases aansluiten op bestaande processen van IT-deelnemers.

Meer over de Technische Community
IT'ers achter een pc