Gebruikersraad en IT-deelnemersraad

Zorgaanbieders en leveranciers zijn Koppeltaal begonnen in 2014. Sindsdien dragen zij met inzet, expertise en betrokkenheid bij aan Koppeltaal en is Koppeltaal gegroeid naar wat het nu is. Deze betrokkenheid wordt voortgezet in de IT-deelnemersraad en de Gebruikersraad; de Koppeltaal-community. Elke deelnemende partij aan Koppeltaal heeft toegang tot één van deze raden. Doel van deze raden is kennis delen rondom de ontwikkelingen binnen Koppeltaal en hier ook invloed op uitoefenen. De IT-deelnemersraad en Gebruikersraad leveren advies aan de Eigenaarsraad waarin ook een afvaardiging van deze raden plaatsneemt.

Meer over de Koppeltaal-community

Governance Koppeltaal

De Eigenaarsraad

De Eigenaarsraad bestaat dus uit een vertegenwoordiging van zorgaanbieders en IT-deelnemers en heeft daarnaast een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiging vanuit VZVZ. De taak van de Eigenaarsraad is de Raad van Bestuur van VZVZ te voorzien van zowel gevraagd als ongevraagd advies op onderwerpen die de ontwikkeling van Koppeltaal raken. Met deze structuur worden de expertise en kennis van zorgaanbieders en leveranciers gecombineerd met de expertise van VZVZ op het gebied van beheer, interoperabiliteitsvraagstukken en afsprakenstelsels. Alle partijen aan tafel geeft de beste garantie op een effectieve en efficiënte ontwikkeling en implementatie.

Samenstelling Eigenaarsraad

De komende periode wordt de Eigenaarsraad nog met een paar leden vanuit de IT-deelnemers en Gebruikersraad aangevuld. Dit zijn momenteel de leden van de Eigenaarsraad:

  • Rogier van der Hooft, voorzitter Eigenaarsraad (CBusinez) 
  • Dirk Kanters, voorzitter Gebruikersraad (GGZe),
  • Jeanette Ploeger, voorzitter IT-deelnemersraad (Minddistrict)
  • Pieter Goossen, lid (Parnassia Groep)
  • Ton Vink, lid (de Nederlandse ggz)
  • Hans Niendieker, lid (Ivido)
  • Arriejanne Brouwer, lid (Tenzinger)
  • Eline Loomans, lid (DSW)
  • Joris Smits, namens VZVZ