Koppeltaal bestaat uit een stelsel van Componenten, Interfaces en Diensten (CID) welke bedoeld zijn om de business use case Blended Care (combinatie tussen traditionele therapie en digitale therapie/interventies) te faciliteren. Het stelsel bestaat uit de Koppeltaal voorziening enerzijds en Koppeltaal domeinen anderzijds.

De Koppeltaal voorziening bestaat uit 4 componenten die ieder diensten (services) levert. Elke dienst wordt beschikbaar gemaakt via een interface.

De Koppeltaal domeinen betreffen de verschillende zorgaanbieders die hun applicaties aansluiten op de Koppeltaal voorziening om alle informatiestromen tussen (zorg) toepassingen op een veilige manier tot stand te brengen in de context van hybride zorg.

De basis van de Koppeltaal voorziening bestaat uit het beschikbaar maken van de FHIR Store via de FHIR respource service met FHIR R4 RESTfull API interface in combinatie met de Autorisatie server via de SMART Backend Interface.

Daarnaast biedt de Koppeltaal voorziening een component voor het registreren van aangesloten applicaties ten behoeve van het Domein beheer en een component voor de stelsellogging ten behoeve van beheerdoeleinden.

Meer informatie is beschikbaar op de pagina Documentatie