Liever direct contact met een adviseur?

Hulp nodig bij het passend maken van de cliëntreis binnen uw zorgorganisatie? Maak dan een afspraak met onze adviseur voor ondersteuning.

Voordelen van het invullen van de cliëntreis

  • De generieke cliëntreis biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Koppeltaal om cliënt en behandelaar te ondersteunen in een blended care behandelproces. De cliëntreis helpt oriënterende zorgaanbieders bij het verder uitwerken van de gewenste Koppeltaal-toepassingen op instellingsniveau.
  • Een cliëntreis helpt de zorgaanbieder haar behoeften en eisen duidelijker over te brengen naar haar IT-leveranciers; welke Koppeltaal-toepassingen ondersteunt een leverancier al en welke wil de zorgaanbieder graag ontwikkeld zien?
  • Generieke toepasbare cliëntreizen vereisen eenzelfde aanpak wat implementatie zal vereenvoudigen en versnellen.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van een ingevulde cliëntreis.

Een voorbeeld van een ingevulde cliëntreis

Jelmer Postma is een man van 38 jaar. Jelmer heeft een drukke baan waar veel van hem wordt gevraagd. De laatste tijd voelt hij zich moe en lusteloos. Zijn partner maakt zich zorgen, omdat ze ziet dat Jelmer initiatiefloos en kortaf is en merkt dat hij moeite heeft met slapen. Ze stuurt Jelmer naar de huisarts. Omdat de huisarts een depressie vermoedt, wordt Jelmer doorverwezen naar een GGZ-zorgaanbieder.

Schematische weergave cliëntreis - deel 1

De GGZ-zorgaanbieder verwerkt de aanmelding in het EPD.

Het screeningteam van de GGZ-zorgaanbieder beoordeelt de aanmelding, waarna de cliëntgegevens uit het EPD worden doorgestuurd naar het clientportaal (via het bericht CreateOrUpdatePatient). Het screeningteam zet daarnaast een passende ROM-vragenlijst, een welkomstmodule en eventuele zelfhulpmodules klaar voor Jelmer in het cliëntportaal (via de berichten CreateOrUpdateCarePlan, CreateOrUpdatePatient en CreatOrUpdatePractioner) om een beter beeld te krijgen van de startsituatie van de behandeling.

Nadat het screeningteam de ROM-vragenlijst en modules heeft toegekend aan Jelmer, ontvangt hij via e-mail een uitnodiging om in te loggen op zijn cliëntportaal waar alles voor hem klaarstaat.

Vanuit zijn cliëntportaal kan Jelmer de ROM-vragenlijst en modules invullen voor de behandelaar. Jelmer logt in (via het bericht Launch sequence/SSO) en ziet knoppen om de ROM-vragenlijst en modules te starten. Hij klikt en de vragenlijst wordt geopend (via het bericht Launch sequence/SSO). Jelmer kan nu de vragenlijst invullen over zijn klachten, gezondheid en verwachtingen, maar stopt halverwege. Hij vindt de vragen te moeilijk.

Schematische weergave cliëntreis - deel 2

De behandelaar krijgt in zijn EPD een reminder om de status van Jelmer te checken (via de berichten UpdateCarePlanActivityStatus en/of CreateOrUpdateCarePlanActivityResult) In het EPD ziet de behandelaar dat Jelmer ingelogd is op zijn cliëntportaal en dat de ROM-vragenlijst gestart is, maar halverwege is onderbroken, zonder resultaat. De behandelaar besluit Jelmer te bellen om te vragen wat er mis gaat.

Jelmer geeft aan dat hij de vragenlijst en modules moeilijk vindt en dat hij daarop afhaakt. In overleg besluiten behandelaar en Jelmer een familielid bij te schakelen om te helpen bij het invullen van de vragenlijst en modules. Jelmer nodigt via zijn cliëntportaal zijn vrouw uit (via het bericht CreateOrUpdateRelatedPerson) om mee te helpen. Het familielid kan zien wat Jelmer heeft ingevuld en daarop toelichting geven voor de behandelaar. De behandelaar krijgt in zijn EPD een signaal dat er een relatie is toegevoegd aan het behandelplan van Jelmer.

Met behulp van zijn vrouw lukt het om de vragenlijst en modules af te ronden. De behandelaar krijgt een signaal van de afronding (via de berichten UpdateCarePlanActivityStatus en/of CreateOrUpdateCarePlanActivityResult) in zijn EPD en bekijkt de resultaten ter voorbereiding op het volgende gesprek met Jelmer.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de problematiek niet ernstig is. Jelmer heeft een depressie en kan behandeld worden met blended care. In gesprek besluiten Jelmer en behandelaar voor maatwerk op het gebied van eHealth en monitoring. De behandelaar voegt de ROM-vragenlijst, interventie(s), en game(s) toe aan het behandelplan (via het bericht CreateOrUpdateCarePlan) van Jelmer.

Schematische weergave cliëntreis - deel 3

Jelmer logt thuis in op zijn cliëntportaal en kan te allen tijde zijn complete behandelplan inzien op zijn cliëntportaal.

De behandelaar ziet met regelmaat status, voortgang en resultaten (via de berichten UpdateCarePlanActivityStatus en/of CreateOrUpdateCarePlanActivityResult) van Jelmer langskomen in zijn behandelaarsportaal.

Op een gegeven moment denkt de behandelaar aan een filmpje op internet waarvan hij denkt dat het behulpzaam kan zijn voor Jelmer. Hij kopieert een link naar het filmpje in een bericht dat hij Jelmer stuurt vanuit zijn behandelaarsportaal (via het bericht CreateOrUpdateUserMessage).

Het is inmiddels een jaar later en het gaat gelukkig beter met Jelmer. Tussentijds heeft Jelmer meerdere evaluatiemomenten gehad met zijn behandelaar. Tijdens deze evaluaties werden onder meer de afgeronde taken en tussentijdse resultaten (via de berichten UpdateCarePlanActivityStatus en/of CreateOrUpdateCarePlanActivityResult) besproken die de behandelaar terugzag in zijn EPD. Afhankelijk hiervan, werden de taken en doelstellingen in het behandelplan aangepast (via het bericht CreateOrUpdateCarePlan).
 

Lees meer over de Koppeltaal-functionaliteit