Liever direct contact met een adviseur?

Hulp nodig bij het passend maken van de cliëntreis binnen uw zorgorganisatie? Maak dan een afspraak met onze adviseur voor ondersteuning.

Voordelen van het invullen van de cliëntreis

  • De generieke cliëntreis biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Koppeltaal om cliënt en behandelaar te ondersteunen in een blended care behandelproces. De cliëntreis helpt oriënterende zorgaanbieders bij het verder uitwerken van de gewenste Koppeltaal-toepassingen op instellingsniveau.
  • Een cliëntreis helpt de zorgaanbieder haar behoeften en eisen duidelijker over te brengen naar haar IT-leveranciers; welke Koppeltaal-toepassingen ondersteunt een leverancier al en welke wil de zorgaanbieder graag ontwikkeld zien?
  • Generieke toepasbare cliëntreizen vereisen eenzelfde aanpak wat implementatie zal vereenvoudigen en versnellen.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van een cliëntreis.

Een voorbeeld van een cliëntreis

Robin (38) heeft een drukke baan waar veel van haar wordt gevraagd. De laatste tijd voelt zij zich moe en lusteloos. Haar partner maakt zich zorgen, omdat Robin initiatiefloos en kortaf is en merkt dat zij moeite heeft met slapen. Robin gaat naar de huisarts. Omdat de huisarts een depressie vermoedt, wordt Robin doorverwezen naar een GGZ-zorgaanbieder.

Cliëntreis

* Dit is de ideale reis. Het is afhankelijk van het exacte zorgproces en wat de leverancier aanbiedt welke Koppeltaal-functionaliteit beschikbaar is.

 

Een medewerker van de GGZ-zorgaanbieder verwerkt de aanmelding in het EPD door de gegevens van Robin in het systeem in te voeren.

De behandeling start en de zorgverlener besluit samen met Robin gebruik te maken van een digitale interventie. De zorgverlener kiest een passende interventie (bv. een vragenlijst of specifieke module) en zet deze klaar in het cliëntportaal.

Robin ontvangt per e-mail een uitnodiging om in te loggen op het cliëntportaal waarna ze aan de slag kan.

Vanuit het cliëntportaal begint Robin aan de interventie. Halverwege stopt ze; zij vindt de vragen te moeilijk.

De zorgverlener krijgt in het EPD een reminder om de status van Robin te checken. In het EPD ziet de zorgverlener dat Robin ingelogd is op het cliëntportaal en dat interventie gestart is, maar halverwege is onderbroken, zonder resultaat. De zorgverlener besluit Robin te bellen om te vragen wat er mis gaat.

Robin geeft aan dat zij de interventie moeilijk vindt en daarop is afgehaakt. De zorgverlener geeft Robin een aantal goede tips. Daarna lukt het Robin om de interventie af te ronden.

De zorgverlener krijgt een signaal van de afronding in het EPD en bekijkt de resultaten ter voorbereiding op het volgende gesprek met Robin.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de problematiek niet ernstig is. Robin heeft een depressie en kan behandeld worden met blended care. In gesprek besluiten Robin en zorgverlener voor maatwerk op het gebied van eHealth en monitoring. De zorgverlener voegt verschillende interventies toe aan het behandelplan van Robin.

De zorgverlener ziet in het EPD met regelmaat status, voortgang en resultaten van Robin langskomen die met Robin besproken worden tijdens tussentijdse evaluaties.

Het is inmiddels een jaar later en het gaat gelukkig beter met Robin.

Lees meer over de Koppeltaal-functionaliteit