Koppeltaal aansluittool

De GGZ-zorgaanbieder vormt samen met zijn IT-leverancier(s) (de IT-deelnemer(s)) een projectteam waar desgewenst medewerkers van Koppeltaal bij aansluiten. De verschillende stappen en taken die tijdens het aansluiten worden doorlopen zijn uitgebreid uitgewerkt in de Koppeltaal Aansluittool (inlog vereist). Deze tool wordt ter beschikking gesteld zodra de GGZ-zorgaanbieder de Letter of Commitment en de IT-deelnemer de IT-deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. Toegang tot de tool en instructies ontvangt u van de Koppeltaal Implementatiemanager.
 

Koppeltaal-team

Technische ondersteuning

Nieuwe IT-deelnemers kunnen rechtstreeks ondersteuning krijgen van de huidige IT-deelnemers bij hun initiële kennismaking met Koppeltaal. Zo krijgen zij snel toegang tot kennis en ervaring. Deze ondersteuning kan vervolgens worden verlengd in een dienstovereenkomst. Ontwikkelaars zijn hierdoor sneller in staat om Koppeltaal toe te passen in hun applicatie. Dit draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijd van ontwikkelactiviteiten van de nieuwe IT-deelnemers.
 

Vormen van ondersteuning

  1. De ontwikkelaar van de adapter verleent tijdens de technische workshop consultancy aan de ontwikkelaar van de nieuwe IT-deelnemer over de integratie van de applicatie met de adapter van Koppeltaal. De adapterontwikkelaar blijft ook na de technische workshop beschikbaar tot een maximum van vier uren.
     
  2. Naast deze initiële vier uren support krijgt de nieuwe IT-deelnemer van de adapterontwikkelpartij het aanbod voor een support-overeenkomst. Dit is een rechtstreekse overeenkomst tussen beide partijen zonder betrokkenheid van Koppeltaal. Ook de huidige IT-deelnemers kunnen een dergelijke overeenkomst afsluiten met de adapterontwikkelorganisaties. Deze support komt aanvullend op de community based support van de Koppeltaal ontwikkelcommunity via Slack en mailinglists. Deze combinatie van community en commerciële support is gangbaar in de open source gemeenschap. Een bekend voorbeeld vormt leverancier Red Hat van het gelijknamige Linux besturingssysteem.

 

Bekijk de documentatie & tools