Terug naar overzicht

Koppeltaal onderzoekt ‘decentrale’ variant

In zowel de huidige als de nieuwe standaard van Koppeltaal wordt voorzien in een centrale hub. Dit is de plek waar data van de ene applicatie naar de andere applicatie wordt overgebracht. In de nieuwe versie van Koppeltaal is deze centrale voorziening een FHIR-service waarin gegevens tijdelijk worden geplaatst om vervolgens door een andere applicatie te worden opgehaald. Nu is dat op een plek die centraal beheerd wordt bij VZVZ, maar in de toekomst wellicht ook op een plek bij de zorgaanbieder zelf. Een aantal grotere zorgaanbieders en leveranciers in de zorg hebben om deze mogelijkheid gevraagd. Het project Koppeltaal 2.0 doet hier momenteel onderzoek naar.

Hoe werkt Koppeltaal nu?

U heeft onderstaande afbeelding wellicht al eens gezien. Dit is hoe Koppeltaal 1.x werkt en hoe Koppeltaal 2.0, op basis van vernieuwde standaarden, in eerste instantie ook zal werken.

Hoe werkt Koppeltaal?

In het midden staat een ‘doos’ die ook wel de FHIR-service wordt genoemd. Hierover loopt het berichtenverkeer van Koppeltaal. De cliënt vult op zijn/haar cliëntportaal bijvoorbeeld een vragenlijst in van een ROM-leverancier. De behandelaar kan dan in het behandelplatform de voortgang zien. Alle data wordt via de FHIR-service de juiste kant op gestuurd. Zo werkt de huidige Koppeltaal-versie en zo wordt Koppeltaal 2.0 ook opgeleverd.
 

Waarom zouden we dit anders willen?

Sommige zorgaanbieders willen de ‘doos’ liever zelf beheren. Bijvoorbeeld omdat zij hun hele IT-landschap intern al zo hebben ingericht. Werken via de centrale FHIR-service van Koppeltaal wordt dan een uitzondering. En uitzonderingen brengen extra beheerlasten voor een zorgaanbieder met mee zich mee. Maar het kan ook zo zijn dat de IT-leverancier zelf een FHIR-service heeft en dat aan de zorgaanbieder aanbiedt in combinatie met zijn applicatie. Kortom, redenen genoeg om te onderzoeken of Koppeltaal 2.0 ook met meerdere FHIR-services kan werken.
 

Wat wordt er onderzocht?

De architectuur van Koppeltaal 2.0 is al voorbereid op het werken met meerdere FHIR-services. In het onderzoek wordt getoetst of het ook daadwerkelijk werkt. De resultaten wordt na de zomer verwacht. Daarna zal nog een marktconsultatie plaatsvinden, waarin ook onderzoek wordt gedaan naar complexiteit en kosten. Vervolgens is het aan de Eigenaarsraad van Koppeltaal om advies uit te brengen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.