Terug naar overzicht

Gebruik Koppeltaal groeit

Regelmatig berichten wij over nieuwe aansluitingen op Koppeltaal, waarbij zorgaanbieders via de producten van hun leveranciers met Koppeltaal de beschikking krijgen over betere digitale zorg voor behandelaar en cliënt. We zien daarbij een groeiende belangstelling voor Koppeltaal bij kleine tot middelgrote zorgaanbieders. Het laatste anderhalf jaar sloten maar liefst 22 zorgaanbieders uit deze categorie aan. Hoe ontwikkelt zich het gebruik van Koppeltaal binnen deze groep zorgaanbieders?

Over het algemeen is tijdens de beginfase van elke zorgaanbieder een bescheiden berichtenaantal zichtbaar dat past bij verkennend gebruik. Het merendeel breidt haar gebruik na deze verkenningsfase uit. Deze uitbreiding is dan zichtbaar als een stijging in het berichtenverkeer tussen behandelaar en cliënt.

Deze trend wordt ook zichtbaar bij de 22 kleine tot middelgrote zorgaanbieders die afgelopen anderhalf jaar zijn gestart met Koppeltaal. In een jaar tijd zien we het verkeer van deze groep beginnende gebruikers stijgen van zo’n 4.200 berichten naar ruim 43.000 berichten per vier weken; een vertienvoudiging! Het beschikbaar stellen van eHealth met Koppeltaal voor betere digitale zorg is dus ook voor kleinere en middelgrote zorgaanbieders zeer succesvol. Wij zijn daar samen met onze communities zeer trots op.

Groeicijfers Koppeltaal 2021

Zo wordt digitale zorg steeds meer gemeengoed binnen de gehele GGZ-sector, zowel bij grote als kleine zorgaanbieders. Benieuwd hoe uw zorgorganisatie aan de slag kan met Koppeltaal? Bezoek dan onze website of stuur een e-mail naar koppeltaal@vzvz.nl.