KoppelMij: één taal voor PGO en eHealth

Patiëntportalen en Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO's) rijzen als paddenstoelen uit de grond. Deze portalen bieden de patiënt de mogelijkheid om meer grip te krijgen op de eigen gezondheid. MedMij maakt zich sterk voor de doorgifte van actuele informatie uit de patiëntendossiers. Koppeltaal biedt de mogelijkheid tot het doen van interventies voor, tijdens of na een behandeling in de GGZ.

KoppelMij vormt de brug tussen deze twee stelsels en zorgt dat zowel Koppeltaal als MedMij dezelfde taal spreken. De patiënt verrijkt zijn eHealth ervaring met meer interactie dankzij het gebruik van een PGO. Binnen de GGZ gaat deze ontwikkeling -mede dankzij VIPP- een hoge vlucht nemen; andere sectoren volgen op termijn. Neem kennis van dit perspectief. Interessant voor behandelaren, strategen, bestuurders en de ICT-industrie.

Gouden tip: Digitale gegevensuitwisseling kan de effectiviteit van de zorg sterk verbeteren door de patiënt actief in de regierol te zetten op basis van begrijpelijke informatie en interventies op maat.

Meet tips? Volg Zweder in de aanloop naar de workshop op LinkedIn.

alle workshops

Waar & wanneer?

27 januari 2020
14:30 ~ 15:10
AFAS Circustheater | Circusstraat 4 in Den Haag