Een integratie- en informatiestandaard

Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor de GGZ- en verslavingszorgaanbieders. Het is een 'stekkerdoos' die zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken: Koppeltaal. Daarnaast biedt het, waar nodig, een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie. Het werd ontwikkeld op initiatief van GGZ-instellingen en ICT-leveranciers. 

KoppeltaalGGZ helpt zorgaanbieders om hun informatiesystemen (ROM en EPD), serious games, apps en andere toepassingen gericht data met elkaar te laten uitwisselen. Koppeltaal maakt het ook mogelijk voor behandelaren om hun cliënten toegang te geven tot specifieke e-health modules en interventies van uiteenlopende leveranciers.

Brochure Koppeltaal

De 2 kernaspecten van KoppeltaalGGZ

1. Informatiemodel

Gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen applicaties binnen een GGZ-organisatie (‘taal’ of ‘informatiemodel’);

2. Infrastructuur

Infrastructuur waarop partijen hun applicaties kunnen aansluiten (‘mailbox’ of ‘communicatieserver’). Het is ook mogelijk de taal via een andere, of eigen, infrastructuur te gebruiken.

De waarde van KoppeltaalGGZ in actie

Gestandaardiseerd en toch open voor maatwerk

Gestandaardiseerde uitwisseling binnen een GGZ organisatie

Koppeltaal is gemaakt om verschillende applicaties samen te laten werken rond processen voor blended care in de GGZ. Daarvoor heeft koppeltaal voor verschillende usecases een informatiestandaard ontwikkeld, die geïmplementeerd is in de internationale standaard HL7/FHIR.

ICT-leveranciers die hun applicaties samen willen laten werken via Koppeltaal doen dat door aan te sluiten op de Koppeltaal Server. Daarvoor gebruiken ze een adapter voor het eigen technische platform. Met behulp van deze adapter wordt 'Koppeltaal' gesproken met de andere applicaties en antwoorden ontvangen in de taal van het eigen platform. Koppeltaal 'praat' bijvoorbeeld Java, Python, PHP, of .NET.
 

Stekkerdoos voor de GGZ