Een integratie- en informatiestandaard

Koppeltaal integreert informatiestromen uit e-health, ROM en EPD in de werkomgeving van de behandelaar en cliënt. Zo heeft deze in één omgeving direct een volledig en actueel beeld. Daarnaast is het mogelijk voor behandelaren om hun cliënten toegang te geven tot specifieke e-health modules en interventies van uiteenlopende leveranciers.

Brochure KoppeltaalPDF

1. Informatiemodel

Gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen applicaties binnen een GGZ-organisatie (‘taal’ of ‘informatiemodel’);

2. Infrastructuur

Infrastructuur waarop partijen hun applicaties kunnen aansluiten (‘mailbox’ of ‘communicatieserver’). Het is ook mogelijk de taal via een andere, of eigen, infrastructuur te gebruiken.

Informatiemodel

Informatiemodel

Koppeltaal is gemaakt om verschillende applicaties samen te laten werken rond processen voor blended care in de GGZ. Daarvoor heeft koppeltaal voor verschillende usecases een informatiestandaard ontwikkeld, die geïmplementeerd is in de internationale standaard HL7/FHIR.

ICT-leveranciers die hun applicaties samen willen laten werken via Koppeltaal doen dat door aan te sluiten op de Koppeltaal Server. Daarvoor gebruiken ze een adapter voor het eigen technische platform. Met behulp van deze adapter wordt 'Koppeltaal' gesproken met de andere applicaties en antwoorden ontvangen in de taal van het eigen platform. Koppeltaal 'praat' bijvoorbeeld Java, Python, PHP, of .NET.

Infrastructuur

Koppeltaal als stekkerdoos tussen de verschillende applicaties

Een stekkerdoos die verschillende systemen één taal laat spreken

Koppeltaal biedt een infrastructuur waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie.